Dato: 16. juni 1870
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 16 Juni 1870

Kjre Ven!

Tak for Deres Brev af 14 Juni, det aandede Livsglde og godt Humeur trods "Zonen" eller Helvedsilden. Tak ogsaa for Brevet til Robert, som ikke er lidet stolt derover, og som daglig, indtil det kom, spurgte om der ikke var Brev til ham fra Dem. Vi kunne ogsaa trnge til Breve fra Dem, Da vi desvrre have mistet Deres yndige Brev til Marie, hvorom nrmere nedenfor. Ifald De kan erindre dette, saa tjen os i at sende et Copie af dette lille Mestervrk eller ogsaa skriv hende et nyt, lignende Brev til. Nu skal De hre Historien. I Sndags Morges kommer Amalie, vor Barnepige, op til mig og sige, at Jomfruen vilde tale med mig. Jeg blev lidt forskrkket og skyndte mig ned. Der stod Jomfruen og Pigerne med blege Ansigter og udraabte "Der har vret Tyve inat. Ganske rigtig, Tyven havde slaaet en Rude itu i Billardstuen, / taget et trret ble ud af en Pose i Buffetten, kommet Sukker paa det og ganske roligt spiist det, var derefter gaaet ind i Havestuen, lukket Skrivebordet op og taget min Kones Tegnebog, indeholdende 38 Rd, derpaa har han lukke Havedren op og spadseret vk, idet han lod alt Andet ligge. Man kunde tydelig see Alt dette og forholde det sig ogsaa rigtigt, eftersom Tyven, senere er grebet, har tilstaaet dette. Alt samme Aften blev han taget i Vedbk. Den frste Dag vare vi lidt uhyggeligt stemte, men det er nu forvundet.

Hedt er flyttet med sin Moder til Kildevld paa Strandveien og lever stille og ingetogent. Billes have vret paa deres Gods i Hellebk, hvor de have feiret deres Bryllupsdag, de ere nu komne til Byen. Bille vil reist til Paris og til Congressen i Bologne, han er livsglad og nyder Livet. Forelbig have vi ingen Reiseplaner, maaskee gjre vi en lille Svip i September Maaned til Jylland. De sidste Dage har min Kone haft det lidt bedre. Frken Lie kommer engang / imellem og ligger hos os om Natten. Hun spiller de 4-hndige med Mutter eller med Fernanda. Magnus og Juliette Price vare her igaar og takke for sendt Hilsen. Windings ere vendte tilbage fra deres Reise og skulle bo hos gamle Hartmanns i Nrum, de befinde sig vel. Gades ere flyttede til Jgersborg, da Fru Gade har vret syg og skal vre i Landluften. Nu er det blevet Sommer efter at vi i flere Dage have haft Storm og Kulde. Det er en Skam, Bloch har bagtalt Marie, som er Dem tro som Guld og som ikke vil gifte sig med en Anden. Det er den sureste Bagtalelse og skal jeg som Pigens Fader anlgge Sag imod Bagtaleren. Idag er den kongelige Familie paa Skydebanen til Fest, hvorfor kom den ikke til Grundlovsfesten paa Eremitagen, hvortil den var inviteret? Et meget vittigt Billede i Folkets Nisse fra i Lverdags foresillede Herr Srensen som ved Eremitagen staaer og raaber paa "Krissian, hvor er du dog henne? /

Fra Melchiors have jeg Hilsen engang imellem af Folk der komme fra Ems.

Jeg talte forleden et ieblik med Mathilde rsted og hendes gamle Moder , der havde vret i Vedbk i Besg og bragte dem Deres Hilsen, som gjengjeldtes hjerteligt. Lev nu vel og skriv snart til Deres hengivne

Martin Henriques

Min Kone, Robert Anna Fernanda Edmond og Kjresten, samt alle Husets Folk sende Dem 1000 Hiilsener.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 528-31)