Dato: 22. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

Basns den 22 Juni 1870.

Kjre, velsignede Fru Grevinde!

Imorgen, tnker jeg mig, er Deres Naade vendt hjem fra Kjbenhavn og jeg vil derfor gjerne at dette lille Brev bringer min Hilsen og tak paa Holsteinborg. Jeg antager at naar jeg nu bestemmer frstkommende Sndag til min Ankomst, vil jeg vre forvisset om at Deres Naade er i Hjemmet. Vil De da forunde mig at jeg bliver til den nstkommende Sndag. Fru Scavenius lader sin Vogn bringe mig fra Basns til Holsteinborg, og jeg tillader mig at indtrffe til Frokosttid, den jeg antager er Klokken 12./ Srdeles glder jeg mig til den solbelyste Uge jeg skal tilbringe paa det kjre Holsteinborg og samles med hele Ungdommen der; savne vil jeg imidlertid Comtesse Bodil og Hr Greven selv faaer jeg maaskee ikke engang at see. Naar jeg nu en efterflgende Sndag maa Bort, det er aldeles ndvendigt da jeg skal ind til Byen og sikkere mig Vrelser for Vinteren, tr jeg jo nok haabe at faae en Vogn til Sor-Stationen.

Ved min ankomst til Kjbenhavn vil jeg trffe Melchiors, som allerede nu paa Fredag begynde deres Hjemreise fra Ems til Kjbenhavn, jeg kan imidlertid ikke strax fltte ind til Dem paa "Rolighed", da Villaen er blevet bygget om og der vil gaae flere dage fr Fru Melchior faar Alt der vel indrettet; jeg bliver derfor en otte / Dages Tid i Hotel inde i Byen, der jo i denne varme Tid ikke vil smage efter Opholdet paa Basns og Holsteinborg, men det kan ikke blive anderledes. I August tager jeg et Par Dage til Espe og da over til Frijs1enborg. Sommeren er da forbi, september kommer som Jepftas Datter i al sin Pragt - og forbi, forbi, ja det bliver alle Historier! og Sommerens med. Men endnu er vi midt i den deilige Tid, Roserne er ved at springe ud, Kornet staaer hit og grnt; Solen skinner, og det er endnu deiligst hvor man seer glade Brneine om sig og det skaYjeg see paa Holsteinborg. Altsaa om Gud vil, sndag mod Frokost-Tid ruller jeg glad ind i den gamle Gaard. Tusinde Hilsener forudsendes. Deres Naades taknemlige, rbdige

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus