Dato: 25. juni 1870
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg d. 25. 6. 70.

Min kjære, ædle Etatsraad!

Jeg tør tro at det vilde have glædet Deres store, ædle Hjerte at see Barneglæden, hørt de klappende Hænder hvormed min søde Fritze Vanda imorges forkyndte Mammas Bud fra iaftes i Barnestuen, da min lille Skat alt sov "paa sit grønne Øre", at jeg med mit Morgenkys idag bragte hende et Brev fra Dem! Da det var blevet læst for hende, efter at hun selv havde aabnet for "Rota, Fi" (er udlagt: "Etatsraadens Fotographie") læste hun selv heelt rigtig glad: "Rota, – komme – Sommer – Fitse Vanda!" -

Tilgiv hvis De har ondt ved at forstaa det Barnemaal og at dets Vidtløftighed, som rimeligt er, kjeder Dem lidt! – men jeg maatte, saagodt som jeg formaaer, bringe Dem min lille Piges Tak, fordi De saa kjærligt har tænkt paa hende. For nu ikke at sende 2 Breve til Basnæs, tør jeg saa bebyrde Dem med en Commission til Fru Scavenius - – nemlig det Spørgsmaal: om Bedstemoder ikke vil bringe sin lille Bertha med imorgen? – Saasnart Vognen rullede, fik Else Munden rigtig paa gled og var da henrykt over lille Berthas Elskværdighed og Skjelmeri! Min Fritze Vanda vilde dette lille Besøg glæde ubeskriveligt, – hun taler uafladeligt om denne Glædes-Udsigt, aa gid De kunde bevæge Fru Scavenius dertil, jeg veed at De vil prøve det for

Deres hengivne taknemlige

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus