H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Thyra Krag-Juel-Vind- Frijs-Frijsenborg 26. juni 1870

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 26. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Thyra Krag-Juel-Vind- Frijs-Frijsenborg
Sprog: dansk.

Basnæs den 26 Juni 1870.

Kjære, naadige Fru Grevinde!

Dere er allerede gaaet nogle Uger siden jeg ved Ringsted Station havde den Glæde at see og tale med Dem og de unge Komtesser i det de vilde i Besøg paa Giesselfeldt. Jeg fik da det deeltagende Spørgsmaal om jeg i Sommer kom til Jylland og Deres Naade var saa venlig at udtale at jeg var velkommen paa Frijsenborg. Jeg glæder mig særdeles dertil, men har i nogen Tid været uvis om hvorledes jeg bedst stillede mine Sommer-Udflugter og derfor har jeg ikke skrevet før. - Jeg har nu været over en Maaned paa Basnæs og strax i Begyndelsen af denne / var jeg en Ugestid sammen med Grev Mogens og Otto Scavenius, det fornøiede mig at see hvor de to Venner saa ungdomsfriske sluttede sig til hinanden, jeg bad dem begge sende Hilsener fra mig til Deres naade og det er vist nok skeet. For mig fløi Tiden hurtigt hen ved Læsning og Brevskriven, jeg var med Hensyn til denne i stor Gjæld, nu har jeg saa temmeligt afbetalt den ved omtrent 60 Breve. Under al den Tid var jeg ikke rask, nu derimod er jeg det og i Dag, efter Frokosten, forlader jeg Basnæs og tager til Holsteinborg.

Jeg bliver der kun i een Uge, da jeg senest den 3die Juli maa til Kjøbenhavn for at / finde en Leilighed for Vinteren. Min kjære Venner i Familien Melchior, komme hjem fra Algier de første Dage af Juli, deres Landsted udenfor Kjøbenhavn er bygget om, Alt der indrettet paa det Bedste og jeg er en velkommen Gjæst; i et heelt Aar have vi ikke seet hinanden og vi glæde os gjensidigt til at mødes. Jeg bliver der til ind i August og da var det mit Ønske at slutte de smukke Sommerdage, om Gud vil, med en Udflugt til Frijsenborg dersom jeg til den Tid ikke er der til Uleilighed. Jeg tillader mig, naturligviis, senere lidt nøiere at bestemme Tiden, men har nu her foreløbigt tilladt mig at antyde / den, er Deres Naade kun ikke allerede blevet træt af dette lange Skriveri.

Den smukke Sommertid venter mig maaskee ovre i Jyllands Skov-Eensomhed paa det prægtige Frijsenborg, hvor den forundte mig "Guldskat" [brev: Brev ~juni 1865] , som nu er strøet om i Verden, et Eventyr som det vil maaskee igjen skinne frem under den samme Hygge, og de milde Øine som den gang gjorde mig det saa hjemligt i den rige Gaard.

Deres Naade, Hr Greven og Børnekredsen være takket derfor. Forunder Deres Naade mig Brev da naaer det mig paa Holsteinborg, over Skjelskjør, og i Kjøbenhavn hos Grosserer Melchiors Høibroplads No 21.

Deres Naades taknemlige, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 766-69)