Dato: 27. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 27 Juni 1870. Kjre Ven!

Deres Kone er dog ikke syg? De ikke heller? Jeg begynder at ngstes, thi De har saaledes forvnt mig med altid at svare strax efter at have modtaget Brev fra mig, at jeg maa tro, nu da en Uge er gaaet siden jeg senest afsendte Brev og ikke har hrt igjen fra Dem, at Noget er tilstdt Familien. Jeg forlod igaar Basns og kom her til Holsteinborg, hvor jeg boer ganske nydeligt, i den afdde, gamle Grevindes Vrelser ud til Haven, med Udsigt over Vandet til Glen. Her er imidlertid meget koldt, jeg fryser tilmorgen; som det var Efteraarstid; forresten har jeg det udmrket hos de kjre, fortrffelige Mennesker. Brnene ere sde og kjrlige, de slutte sig til mig, som var jeg deres nre Slgtning. I hvor godt jeg har det maa jeg dog her fra frst kommende Sndag, da jeg ndvendigviis maa see de Vrelser Hr Edgar Collin foreslaaer at leie til mig for Vinteren. Jeg kommer med Aftentoget paa Sndag og tager ind i Hotel d'Angleterre. Jeg vil imidlertid ikke kunne modtages paa "Rolighed", (hvor frst Alt skal indrettes og ordnes), fr den 16de-20 Juli, det vil blive rdsomt, for det at skulle see paa Vinterleilighed, at maatte blive saa lnge inde i det af "Vennerne" forladte Kjbenhavn, jeg maa derfor see at fordrive Tiden. De og Deres Frue sagde mig at jeg i Lbet af Sommeren vilde vre velkommen "nogle Dage", ude paa Petershi; naar jeg frst er paa "Rolighed" kan jeg ikke komme, og naar jeg tager derfra, er Planen at reise over til Frijsenborg og Glorup; saa have vi September og da bliver jeg i Byen. Dersom De altsaa i Slutningen af nste Uge ikke har andre Gjester, og vil see mig et Par Dage, da kommer jeg ud til Dem, men udtal Dem nu lige saa aabent og ligefrem, som jeg. Har De ikke Plads da tager jeg til Hellebk eller Helsingr. Et Brev til mig paa Holsteinborg sendes over Skjelskjr. Jeg hrer i alle Tilflde fra Dem og det om ikke lnge. Hils den kjre lille Marie!, nu har jeg ikke lnge faaet nogen Fugle-Hilsen fra hende!, og jeg har dog sendt Hilsener baade med. Spurv, Svale og Maage, men de ere ikke paalidelige Postbud, de fite saa meget om og have Svinkerinder. De andre Brn, store og smaae, mange Hilsener fra

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 293-96)