H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Martin Henriques 27. juni 1870

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 27. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 27 Juni 1870. Kjære Ven!

Deres Kone er dog ikke syg? De ikke heller? Jeg begynder at ængstes, thi De har saaledes forvænt mig med altid at svare strax efter at have modtaget Brev fra mig, at jeg maa tro, nu da en Uge er gaaet siden jeg senest afsendte Brev og ikke har hørt igjen fra Dem, at Noget er tilstødt Familien. Jeg forlod igaar Basnæs og kom her til Holsteinborg, hvor jeg boer ganske nydeligt, i den afdøde, gamle Grevindes Værelser ud til Haven, med Udsigt over Vandet til Glenø. Her er imidlertid meget koldt, jeg fryser tilmorgen; som det var Efteraarstid; forresten har jeg det udmærket hos de kjære, fortræffelige Mennesker. Børnene ere søde og kjærlige, de slutte sig til mig, som var jeg deres nære Slægtning. I hvor godt jeg har det maa jeg dog her fra først kommende Søndag, da jeg nødvendigviis maa see de Værelser Hr Edgar Collin foreslaaer at leie til mig for Vinteren. Jeg kommer med Aftentoget paa Søndag og tager ind i Hotel d'Angleterre. Jeg vil imidlertid ikke kunne modtages paa "Rolighed", (hvor først Alt skal indrettes og ordnes), før den 16de-20 Juli, det vil blive rædsomt, for det at skulle see paa Vinterleilighed, at maatte blive saa længe inde i det af "Vennerne" forladte Kjøbenhavn, jeg maa derfor see at fordrive Tiden. De og Deres Frue sagde mig at jeg i Løbet af Sommeren vilde være velkommen "nogle Dage", ude paa Petershøi; naar jeg først er paa "Rolighed" kan jeg ikke komme, og naar jeg tager derfra, er Planen at reise over til Frijsenborg og Glorup; saa have vi September og da bliver jeg i Byen. Dersom De altsaa i Slutningen af næste Uge ikke har andre Gjester, og vil see mig et Par Dage, da kommer jeg ud til Dem, men udtal Dem nu lige saa aabent og ligefrem, som jeg. Har De ikke Plads da tager jeg til Hellebæk eller Helsingør. Et Brev til mig paa Holsteinborg sendes over Skjelskjør. Jeg hører i alle Tilfælde fra Dem og det om ikke længe. Hils den kjære lille Marie!, nu har jeg ikke længe faaet nogen Fugle-Hilsen fra hende!, og jeg har dog sendt Hilsener baade med. Spurv, Svale og Maage, men de ere ikke paalidelige Postbud, de føite saa meget om og have Svinkeærinder. De andre Børn, store og smaae, mange Hilsener fra

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 293-96)