Dato: 11. juli 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

670. Til Henriette Collin.

Petershi ved Klampenborg den 11 Juli 1870

Kjre Fru Collin !

Tak for den varme Modtagelse i det kolde Hellebek, Tak for hvor godt De og Deres undte mig det; Hellebek under mig, mrker jeg, ikke noget Godt. Det er nu tredie Gang jeg er kommet syg derfra og eengang henter jeg vist der min Helsot; nste Aar boer De jo der Nordpolen et Stykke nrmere. Tak for det store Trklde De laante mig til Hjemreisen, det er vel, haaber jeg, nu igjen i Deres Vrge. Aftenen var imidlertid ikke saa kold som Formiddagen, Blsten havde for en Deel lagt sig men jeg kom hjem, som sdvanlig, fra den Kant, med en ordenlig Forkjlelse. I Fredags betog den aldeles min Stemme, Lverdag var jeg med Gigt, Hovedpine og Kuldegys, men bestemte mig dog til at kjre her ud til Henriques, hvor jeg i Dag, paa tredie Dag, sidder inden Dre med Mixtur og Havre-suppe; det vilde jeg ikke saaledes kunde have havt i Hotellet, saa at det er godt jeg er her.–En Uges tid bliver jeg og tager da til Melchiors paa Rolighed. Jeg havde haabet at see Jonas i Byen om Lverdagen, han talte derom. Jeg syntes ogsaa at jeg fra mine Vinduer saae ham om Morgenen gaae forbi, men han saae ikke op, ikke engang med inene. Hils ham ! –Deres Mand, Louise, Fru Sommer og vor gode Doctor, som medens os, i Grunden lever et Hundeliv, min hjerteligste Hilsen! Uagtet min Age Forkjlelse har jeg dog i disse Dage fortsat Lykke-Peer; i denne727 Uge trkkes Lotteriet; troer De da at jeg vil kunde benvnes med samme Navn?

Snart har De Billes paa Hiden over Dem, hils! jeg udtalte for Fruen728 min Vrede mod det delggende Hellebk,: det br dbes om til Feberkysten, Ddsseilernes By,Vindenes Hjrne, Doctornes Levevei, det sjllandske Grnland etc., nu kan De vlge !–Jeg lyser min hele Vrede over Egnen og dens Kjreti, og skal ved Leilighed, naar jeg skriver et Eventyr om Feberen og hendes Sstre, henlgge Scenen hvor den er lagt af Vorherre og hvor desvrre flere af mine Venner have lagt sig paa Landet. Det er reent forbandet! det ns jeg paa og drikker Salmiak. Tak!– Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Glder De mig med Brev, da send det til Hr Martin Henriques, Hibroplads 6. Lg ingen Luftning deri fra Deres feberbringende Hellebk.

[ I Margen:] Viften er indlagt i Dronningens Tvergade.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter