Dato: 15. juli 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Petershi den 15 Juli 1870.

Kjre Fru Melchior! Imorgen, riimeligviis, modtager De dette Brev; da har jeg vret her ude hos Deres Broder en heel Uge. Jeg kom inderlig forkjlet, efter Besget, den blsende Dag, i Hellebk; tre Aar efter hinanden, hver Gang jeg er kommet hjem fra denne Udflugt har jeg vret saa forkjlet som et Menneske kan blive; denne Gang har jeg hele tre Dage holdt mig inde levet meest ved Havresuppe og Salmiak. Jeg har saaledes endnu ikke endnu kunnet besge Frken Jette Melchior, det jeg gjerne vilde, og nu jeg er bedre, er jeg saa opfyldt af min nye Fortlling, som jeg begyndte paa Holsteinborg og der tog Nattesvnen fra mig og som igjen i saadan Fylde skyder frem, at jeg bliver aldeles indenfor "Petershis" Enemrker. En Uge er saaledes hengaaet imorgen. I den havde jeg haabet at see Dem herude, det er blevet mig sagt; jeg havde gldet mig til et lille Brev, thi i hvor venlige og gode man end er mod mig herude, jeg lnges dog efter Opholdet paa "Rolighed"; men naar bliver det? Jeg tr ikke sige et Ord, og skulde jeg sige Noget, da var det hvad jeg har sagt fra Deres Ankomst: "Gid De dog nogle Dage vilde lukke Deres gjstfrie Dr og faae Hvile!" Gode Venner strmme ind paa Dem, men De har at ordne Huset, De har at srge for Annas fremtidige Ophold, De har at pleie Dem selv

- Lad mig dog endelig ret snart, kun et Par Ord, erfare hvorledes De har det, og hvorledes Alt stiller sig, og om De nu har faaet Deres nye Tjenestefolk. De skriver mig til naar jeg tr komme, jeg kjrer fra Petershi lige til Deres Dr, men fr De forunder mig det, vil jeg bede om at alle de Sager jeg har efterladt paa Hibroplads, i en Afdeling af det Skab som staaer i Deres Vrelse, hvorom Jomfruen veed Beskeed, maa blive bragt ud til "Rolighed"; Deres Vogn kjrer vistnok daglig ud inde fra Byen og der vil en Dag, fr jeg kommer, vre Plads for disse Sager; det vilde vre mig behageligt at finde samme naar jeg indtrffer. Troer De imidlertid at det ikke kan skee den Tid De har tidligere fastsat, saa siig mig det aabent og ligefremt! Tnk endelig frst paa Dem selv og Deres Befindende og saa

- ganske lidt paa Deres hengivne, taknemlige

H. C. Andersen

E.S. Deres Mand og Brnene min hjerteligste Hilsen.

[Kuvert: Til Fru D. Melchior fdt Henriques. Adresse: Velbaarne Hr. Grosserer Melchior paa "Rolighed". sterbro. Kjbenhavn. Pskrevet 15/7 70, Poststempel F 15/7 70 P og KBH.STB.EXP.15/7 870

Tekst fra: Niels Oxenvad