Dato: 17. juli 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

"Petershi" ved Klampenborg den 17 Juli 1870.

Kjre, velsignede Fru Grevinde!

Hvor blev jeg glad igaar da jeg paa mit Udkig fra Haven her paa "Petershi" saae mellem de mange Vogne der kom fra Veddelbet265, Vognen hvori Deres Naade og Deres Brn sad; Tak for de hjertelige glade Hilsener, jeg var ved disse baaret til Holsteinborg og savnede ikke der min unge Ven Ulrich Adolph. Tak for det, som altid, hjertefulde kjre Brev De for faae Dage siden forundte mig, for dette og for Hilsenerne igaar kunde og maatte jeg skrive, dog maa jeg rligt tilstaae at min Skrivelse egentligt kommer for at tyde paa at jeg med Hjerte og Tanke er hos Deres Mand paa hans Festdag imorgen den 18 Juli. Frst vilde jeg ligefrem have skrevet ham til, men nu da Deres Naade er i Byen hos ham, veed jeg at De venligt vil vlge iebliket til at bringe ham min Lyknskning i hans nye Leveaar, maaskee det meest betydningsfulde i hans Liv, som det synes at kunne blive det for Danmark, saaledes som Begivenhederne nu stille sig266. Det er tungt at vre et lille Folk, der ikke har Arms Styrke, som det har Aands og Hjertes, men Gud vil ikke slippe os og virke gjennem vore af ham stillede Frere. Den alvorsfulde Tid fylder os Alle, og hvor strkt maa da Hjertet banke hos vor velsignede kjre Konge og de som staae ham nrmest. Jeg forstaaer saa godt hvad hvert delt, dansksindet Hjerte i dette ieblik fler, hvor megen dyb Alvor der gaaer gjennem Deres Mands Hjerte i det Aar som nu begynder for ham. Gud glde og styrke ham i al hans gode Gjerning! siig ham med faae Ord min inderlige Deeltagelse og det taknemlige Sind jeg er opfyldt af mod ham, det er fdt og baaret ved den hjertelige Velvillie han og hans Huus altid viiste mig. Gud glde og velsigne ham.

I Ugen som kommer tager jeg til Byen; paa Tirsdag267 fltter jeg ind paa Rolighed, maaskee jeg dog i de da nrmeste Dage faaer hilset paa Deres Naade268.

Deres taknemlige rbdige

H. C. Andersen.

Til

Hendes Naade Fru Lehnsgrevinde Holstein til Holsteinborg.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus