H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Therese Henriques, f. Abrahamson 20. juli 1870

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 20. juli 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed" 20 Juli 1870.

Kjære Fru Henriques.

Tak for de deilige Dage De og Deres Mand forundte mig! Altid var der Huuslivets Solskin, men denne Gang var der ogsaa Sommerens varme Solstraaler; Alle vare de dertil saa elskværdige, fra Husets Frue til Tyendet; bring Mand, Børn, hele Omgivelsen, hvortil i disse Dage hører Frøken Sophie Price, min venlige Hilsen! Jeg har faaet to nydelige Værelser med Balcon ud til Haven, og føler Hygge og Comfort; her skal jeg udarbeide min nyeste Bog som jeg endte den første Nedskrivning af paa "Petershøi", maa nu kun ikke Kanontorden og bitterlige Efterretninger sætte mig ud af den Stemning jeg maa være i, for at belyse denne min Digtning. De faaer vist Brev i Dag fra Fru Melchior; hun og hele Huset ere glade ved at de unge Døttre Henriques indtræffe, og for at Opholdet kan blive over de to bestemte hele Dage, vil nok Fru Melchior bede dem komme allerede paa Mandag, saa er der langt til den Dag (Søndag) de skulle og maa være hjemme. De komme jo Alle fra Petershøi, den Dag Døttrene drage ind paa Rolighed? Jeg glæder mig dertil. I Formiddags var jeg i Byen og leiede Værelser hos de to Frøkner Fru Bille anbefalede; jeg faaer kun to Værelser og betaler 30 Rdlr om Maaneden, det er 360 om Aaret. Fra første September kan jeg fløtte ind; saa boer jeg da Dem og Deres Mand ligesaa nær som før Afreisen til Nizza. Det er ret piinligt at der for Øieblikket ikke besørges private Telegram, de som sendtes til Anna Melchior om at gaae snarest til Schweiz ere ikke naaede til dem. Soden som ligger saa nær Frankfurth a/M kan saalet blive Krigsskueplads. Gid dog de kjære Børn var vel nede ved Genfersøen. I Dag reiser Hr Nathan Melchior og Frue til et Bad i Tydskland, det er en høist uheldig Tid! - Vil De hilse Frøknerne Suhr, dersom De seer de unge elskværdige Piger, men selv, ligesom min lille Kjæreste, Marie, ikke glemme Deres hengivne

H. C. Andersen.

E. S. Endnu engang Tak for de gode, smukke Dage De forundte mig i Deres landlige, hjerterige Hjem!

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 297-99)