H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Ida Koch 22. juli 1870

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 22. juli 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

"Rolighed", Fredag Morgen den 22 Juli 1870.

Kjære Fru Koch!

Smukke Sommerdage har jeg tilbragt paa "Petershøi" og der sluttet min ny Fortælling, som jeg nu glæder mig til at De og Deres skulle høre i sin Heelhed.

Jeg er endeligt fløttet ind paa "Rolighed" og har to Værelsermed Balkon ud til Haven og Søen; naar De en Dag besøger "Rosenvænget" da kom ind at see den forandrede Bygning.

Jeg tager ikke til Byen i Dag, jeg er i Stemning til at arbejde paa min Bog, som jeg nu gør fyldigere og dog forkorter! vi sees saaledes ikke denne Middag, men De vil venligt hilse Børn og Børnebørn. Det er alvorsfulde Tider som rulle op! Hvad vi dog opleve! - igaar var det 50 Aar siden at Ørsted opdagede den electromagnetiske Kraft; hvor mægtigt har den maaskee igaar, i Dage som disse, virket gjennem Landene. Deres Søn tænker jeg mig nu er naaet over det røde hav, mon han veed om Krigen som nu begynder? Naar De skriver, hils ham da paa det inderligste fra Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 339, billed 6944-45)