Dato: 25. juli 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Mads Hansen
Sprog: dansk.

"Rolighed", Østerbro, Kjøbenhavn

den 25 Juli 1870

Kjære Hr Mads Hansen!

Her har jeg den Fornøie1se at sende Dem til Deres Almanak det lo­vede Eventyr, men De maa lade mig see een Korrectur. Min Adresse, i de første tre a fire Uger, staaer her øverst i Brevet. Tak for Deres venlige Skrivelse og Deres Portrætkort som fulgte med; et lignende af mig tillader jeg at vedlægge [se: Brev]. De vil venligt hilse Deres unge Hustru og Deres Forældre ligesom ogsaa Hr Anton Nielsen. En ny, større Fortælling har jeg fuldendt i denne Sommer, rime­ligviis udkommer den med Julen. Meget glæder jeg mig til at hilse paa Dem og Deres naar jeg kommer der i Egnen.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Ve1baarne Hr Mads Hansen i Hundstrup.

(Kuvert:)

Digteren

Hr. Mads Hansen

Hundstrup ved

Svendborg.

(fra H. C. Andersen).

Tekst fra: H.C. Andersens Hus