Dato: 27. juli 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr Bayer
Sprog: dansk.

"Rolighed", sterbro, 27 Juli 1870.

Histrede!

Her har jeg den Fornielse, efter Deres nske, at sende Dem min Afskrift af Digtet: Gurre; naar jeg i September kommer til Byen kan De hos mig erholde flere Haandskrifter af bekjendte Folk, i Dag vedlgger jeg saaledees et Par ord fra Komponisterne Gade [overstr: og Hartmann]. Et af mine Eventyr i Manuskript er ogsaa til Deres Tjeneste.

rbdigst

H. C. Andersen

Til Hr Assistent Bayer.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 80, 9)