Dato: 29. juli 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

"Rolighed" 29 Juli 1870

Endnu har jeg ikke været inde i Byen uagtet jeg længes meget efter at see Dem og Deres, men Veiret er saa smukt, jeg har det saa godt herude og er i stort Arbeide med at afskrive min Fortælling om Lykke-Peer. Heller ikke i Dag kommer jeg ind, man øsnker at beholde mig herude til Middag. Siden vi taltes ved er den kjære gamle Fru Læssøe gaaet til sine Forudgangne, Krigs Uveiret er draget op. Hvor meget Blod skal flyde? Hvad forestaaer? /

Vi leve i en stor, forunderlig Tid, men da Vorherre elver med, vil det altid dages. Hils Deres Børn og Børnebørn. Glem ikke at see indpaa "Rolighed", naar De er i "Rosenvænget".

Deres taknemlige

H. C. Andersen

.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 340, billed 6946-47)