Dato: 8. august 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

672. Til Henriette Collin.

Rolighed, sterbro, 8 August 1870.

Kjre Fru Collin !

Lange, mange, ja trange Tider ere gaaede siden De sidst forundte mig en Skrivelse; mit Brev veed jeg dog er kommet Dem i Hnderne, man har fortalt mig at De med et eget Smiil har spurgt til mig: angaaende Forkjlelsen i Hellebk! Himlen bevare Dem for Zephirerne der oppe!–Men Spg tilside! jeg lnges at hre fra Dem og Deres ! at de tre Mnd, i de senere varme Dage, vistnok de tre Mnd i den gloende Ovn, arbeide saa at det gaaer over det Ubegribelige, er naaet her ned ved Rygte: De slide sig op, slide, som Trlle ! saalunde staaer der paa Budstikken. Theodor har vel vret i Byen den frste for at fylde sine Lommer med det blanke Guld, og Hundene ere gaaede eensomme ved Stranden, Deres Mand har vel vret i Byen om Onsdagen og Jonas vel engang om Ugen, men ingen af disse kjre Mennesker have viist sig paa Rolighed, hvor de ere saa velkomne og hvor de ofte nvnes. Siig til Jonas at jeg forleden tog til Byen ene og alene for at hilse paa Peter Mller, men Buret stod tomt Fuglen var flyvet ud i Skoven, der bygger han nok? Fru Bytner talte jeg med Dagen efter hendes729 Hjemkomst; hun har gaaet en Deel igjennem fr hun naaede hjem. Een Gang maatte hun og Frken Pingel sidde 5 Timer i en Banegaard fr Toget gik afsted, og en lang Strkning kjrte de i en Vogn uden Sder og maatte sidde paa nogle henslngte Kurve. Melchiors to unge Dttre, ledsagede af Israel og Johanne, ere heldigviis nu anbragte i Interlaken, Johanne tager Luftbad paa Rigi, men hvorledes de komme hjem nu om en Maaned, er uvist! Anna og Harriet blive i Interlaken til de i September-October kunne gaae til Algier eller St Croix. Det er svre, tunge Tider, jeg lever nu igjen kun i Aviserne ; godt er det at jeg fik Lykke-Peer frdig i det Krigen brd ud. Jeg sluttede min Fortlling den sidste Dag jeg var paa Petershi; siden er hengaaet omtrent tre Uger og i disse har jeg gjennemskrevet det Hele. Jeg er ret tilfreds dermed. Den frste Halvdeel De kjender, er den meest moersomme, Resten er derimod mere i poetisk og digterisk. De blodige Efterretninger fra Krigs Skuepladsen fylde og ryste mig ! Hvad vil skee !–Under disse storartede Bevgelser, har jeg ikke taget nogen Bestemmelse med Hensyn til Besg paa Frijsenborg, jeg kommer neppe lnger iaar end til Glorup, ja maaskee bliver jeg her paa Rolighed. Fra frste September har jeg min Leilighed i Tordenskjoldsgade hos Frknerne Raasing, (jeg veed ikke ret Navnet.) Vil De fortlle Fru Bille at jeg har taget denne Leilighed, og takker hende for at hun anbefalede mig den. Jeg haaber at faae det godt og blive tilfreds. Hils Frken Louise og de Gjester De rimeligviis har. Snart glder De mig vel med Brev. Fru Melchior hilser.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost