H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Theodor Reitzel 12. august 1870

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 12. august 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Rolighed den 12 August 1870.

Kjære Ven!

Ikke eet af de Billeder, De har været saa venlig at sende mig, kan jeg udfinde Plads for i de nyere Eventyr. Det er underligt at Tegnerne ikke har skrevet et Par Ord bag paa hver; de synes næsten at kunne puttes ind i enhver Bog.

Iøvrigt skriver jeg i Dag for at gjøre Dem opmærksom paa, at min Bog har Navnet "Lykke=Peer", det har jeg ganske tydeligt skrevet og sagt, ikke "Lykke=Peter".

Jeg gjentager dette for at der ikke ved min Hr Forlægger selv skal komme et feilagtigt Navn i Pressen. See kun mit forrige Brev og De vil læse der:

Lykke=Peer.

Det skal hverken nævnes som Eventyr eller Historie, men kun Lykke Peer af H. C. Andersen. Jeg vil haabe at vi begge faae Glæde af denne Bog. Trykningen ønsker jeg nok begyndte ind i September, da kunde jeg sende Udhængs Ark til New-York, ellers maa jeg nu lade tage en Afskrift af det Hele, idet jeg nok ønsker at den engelske Udgave i Amerika kunde komme ud, om ikke samme Dag som i Kjøbenhavn, saa dog ikke meget længe efter, da Digtet allerstrax bliver oversat af Andre.

De og Deres have det vel godt, vil jeg haabe. Meget savner jeg paa "Rolighed" Deres Søster, vil De sige hende det, naar De skriver.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 70-71)