H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Therese Henriques, f. Abrahamson 14. august 1870

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 14. august 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 14 August 1870.

Kjære Fru Henriques!

Hele forrige Uge gik, Solen skinnede, Vinden var mild, alle vi her paa Rolighed gik festlige stemte, hver Vogn-Rummel kaldte os ud til Veien, men der kom ingen Vogn med kjære Gjæster. Sine givne Løfter niaa man holde! De lovede saa venligt at De med hele Omgivelsen vilde indtræffe i Ugens Løb. Anna og Fernanda veed jeg nok var hos Pastor Wedels og senere hos Adlers, men der var dog nok en lille Dag i Ugen til Deres fattige Venner paa Rolighed. Jeg maa nok skrive min lille Kjæreste til og bede hende være energisk, sætte "Mutter" op paa en Vogn og "lille Frøken Sophie" ligesaa. Deres Mand har heller ikke i otte Dage seet herud. Vi boe og bygge i Aviser, Efterretningerne gaae som Søer over os. Naar kommer dog Menneskene saa vidt at der ingen Krig føres? Det er blodige Dage, og den blodigste maaskee endnu ivente. Jeg er aldeles betaget af al den Kamp og Blod-Udgydelse. Havde jeg ikke forud, i Deres stille fredelige Hjem faaet endt min seneste Fortælling om "Lykke Peer", ja saa var den nu neppe bleven fuldført. Nu har jeg afskrevet og atter gjennemskrevet den hvorved det Hele faaer mere Klarhed. Jeg læste den forleden for Fru Heiberg, som udtalte sig meget varmt om den og spaaede mig stor Glæde af samme. Professor Høedt, som nu heelt kjender den, var ogsaa velstemt og glad, som det syntes. Vi have disse Dage her Sophie Melchior og Elise Frænkel. Nathan Melchior med Frue er endnu i Carlsbad og han er meget betaget af Krigsbegivenhederne, han kommer nu snart hjem, men besøger nok først Anna og Harriet i Interlaken; de have det begge godt. Iforgaars havde jeg Brev fra Johanna og Israel, det var skrevet paa Rigi, som. de nu forlader for at gaae til Interlaken. Fra Deres Svigerinde har jeg venlige, hjertelige Hilsener. Lad mig nu see at De en smuk Dag kommer paa en Solstraale, selv straalende som Solen. Hils Deres Mand, Børnene, Frøknerne Price og Brandes. Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Lille Marie i Klampenborg Sogn,

Faae dog Din Moder op paa en Vogn,

Frøken Sophie og Drengene med,

Smeld kun med Pidsken, flyv saa afsted,

Veien langs Stranden vistnok Du veed,

Drei saa mod Venstre til "Rolighed"

Der har vi "Godter" i alle Lommer:

Hurra Marie! naar Moder kommer!

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 300-03)