Dato: 22. august 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Hendes Naade

Fru Baronesse Jonna Stampe.

paa Christinelund

ved

(fra H.C.Andersen)

Prst

"Rolighed" den 22 August 1870

Kjre Jonna Stampe!

Min Tanke er tidt og inderligt hos Dig, Din Mand og Dttrene paa det fredelige"Christinelund", men srligt i Dag, Din Fdselsdag. Det er kjedeligt at jeg ikke betids .har skrevet saa at mit Brev kunde have vret hos Dig paa Festdagen, det kommer endogsaa frst afsted i morgen og indtrffer da ikke engang til Skaalen tmmes hos Din Moder imorgen den 23de. Jeg havde gldet mig til at lyknske hende i sig Hjem men da jeg i Dag kommer derud for at hre til hendes Befindende, saa er Fuglen flyvet ud i Skov=Eensomheden ved Prst= /Bugt; nu maa jeg bede Dig bringe hende min hjertelige Hilsen. Det er alvorsfulde, blodige Dage jeg er rystet og betaget; jeg fler og forstaaer Din Sorg og Smerte, men veed hvor inderlig Din Bn og Tro er til Gud. Kommer dog aldrig den Tid at Menneskene kunne leve i Fred og Kjrlighed med hinanden. Det er rystende at lse Skildringerne fra de blodige Kamppladser.

Tak for det hjertelige Brev, meget lnges jeg efter en rigtig jvn god Samtale, en rolig Tid til at lse for Dig min nye Bog "Lykke-Peer", jeg har lst den for Din Forldre og Brdre, ogsaa Fru Heiberg har hrt den; hun spaaede mig megen Glde af den, men / hvrledes ville Stemninger og Tilstande stille sig til den Tid den udkommer, har Nogen Ro og Tanke da for at lse et Digtervrk. Jeg bliver, rimeligviis Maaneden ud her paa "Rolighed", fltter da ind i No 17 i Tordenskjolds Gade; neppe reiser jeg til Frijsenborg eller Glorup, hvor man venligt venter mig. Jeg har i denne Tid Trang til at vre stille og leve i Kredsen af mine Nrmeste. Hvilke planer have Du og Din Mand for Vinteren? jeg har nogle Dage vret noget forkjlet, det slog slog sig paa Underlivet og jeg skrantede strkt; nu er det godt igjen; Tiden flyver afsted; jeg lever imidlertid, som de Fleste, i Aviserne og den Bevgelse Efterretningerne stte mig. Hils Din Mand og Dttrene, er Baronesse Elise ude i Nrheden da hils hende, ligesaa den gamle Frken Charlotte Raben, som jeg forgjves sgte da hun var Byen. Og nu Lev vel for i Dag.

Din hjerteligt hengivne Ven fra Barndomstiden H.C.Andersen

E . S

Frken Anker en venlig Hilsen fra mig og uTaku fra Kingo.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus