Dato: 22. august 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Thyra Krag-Juel-Vind- Frijs-Frijsenborg
Sprog: dansk.

"Rolighed", sterbro, 22 August 1870

Kjre, naadige Fru Grevinde!

Det er, for mig, allerede lnge siden jeg tilskrev Deres Naade; senest var det nok fra Basns idet jeg tog til Holsteinborg; der blev jeg i otte Dage og flge mig lykkelig stemt til at begynde en strre Digtning, en Fortlling, jeg hele dette Foraar har baaret i min Tanke; her havde jeg den saa klar og frisk, ja den overvldede mig i den Grad at jeg ikke ret kunde sove om Natten og meer end Halvdelen blev bragt paa Papiret medens jeg var paa Holsteinborg og lst hos de kjre Venner der. Jeg reiste til Kjbenhavn, tog her ud paa Strandveien og den hele Digtning blev fuldendt netop i Dag for en maaned siden. Det var heldigt for mig, thi senere havde jeg aldeles ikke vret / istand til at leve i min Digtning under den Kanon-Torden og Blod-Udgydelse. Det er alvorsfulde, skkkelige Tider. Tanken flyver til Kamppladsen fra mit rolige, velsignede Hjem. En heel Maaned har jeg nu vret her paa "Rolighed", hos de velsignede Venner, hvor jeg har det saa hyggeligt og godt. Jeg har i den Tid gjennemskrevet, lst den for Enkelte, Alle er glade over dette Arbeide og spaae mig stor Erkjende for samme, vil kun Tiderne at man kan tnkte paa Sligt. Navnet paa den nye Fortlling er Lykke-Peer , og det bliver en Bog paa en 8 a 10 Ark, altsaa strre end de sdvanlige gule Hefter / med Eventyr og Historier.

Meget har jeg gldet mig til at nyde Deres Naades venlige Tilsagn at De og Deres gjerne see mig paa Frijsenborg; det var min Plan i Slutningen af denne Maaned at nyde dette Gode, ligesom ogsaa at komme lidt til Espe og Glorup, men i de sidste Dage har jeg faaet en strk Forkjlelse, Omskiftelsen i Veiret har ikke vret mig god, jeg tr ikke ret tnke paa at flyve afsted og i September begynder allerede Trykningen paa min nye Bog for at den betids kan komme ud, jeg frygter derfor at jeg ikke kommer afsted, men i det Tilflde, haaber jeg at Deres / Naade og Hr Greven, med samme Velvillie og Godhed, som altid, see mig en senere Tid, selv om det blev i det nye Aar.

Jeg tillader mig imidlertid, om ikke lnge, at skrive igjen hvorledes mit befindende og mine Arbeider stiller mig. I alle Tilflde glder jeg mig srligt til at lse for Dem, kjre Fru Grevinde og for Dttrene, Historien om "Lykke-Peer", som jeg haaber vil tiltale og faae en Plads som een af mine bedste Bger.

Min hjerteligste og rbdige Hilsen til Hans Excellense og den hele Brnekreds.

Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 770-73)