Dato: 30. august 1870
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

676. Fra Henriette Collin.

Aalsgaard 30te Aug [1870]

Dersom jeg var forfngelig, kjere Andersen'ndash;hvad jeg naturligvis ikke er'ndash;saa vilde Deres Opfordring til mig om Brev, fylde mig med Stolthed, men da jeg kjender Dem og kjender mig selv, saa tager jeg ingen Skade, men opfylder med Glde Deres nske.

Naar jeg skulde fortlle Dem noget om Aalsgaards Livet vilde jeg komme i Forlegenhed, thi Storm og Kulde ude og Trk-Vind inde, det kjender De, og vil jeg tale om Solskin og Varme og vidunderlig deilig Sol-Nedgang, saa tror De mig ikke og derfor vil jeg helst lade vre, og vnte til De engang bygger Dem et lille Huus ved Siden af os i Ellekilde saa skal De selv erfare at jeg taler sandt.–Det glder mig at De har seet og talt med Henrik Ibsen, han er eiendomlig og tiltalende, men hvorfor lser De Peer Gynt'ndash;Lad den ligge og ls Brand og ls Kongs Emnerne ! !

Bring min Hilsen til Familien Melchior, jeg hrer med oprigtig Glde at der kommer gode Efterretninger fra Dttrene, er der lagt Plan for Vinteropholdet.–

Det sidsteTelegram fortller at Commu[n]al Bestyrelsen i Paris opfordrer Alle som ikke kunne slaaes, til at forlade Paris, men de som slaaes kommer nok til at trnge haardt til dem hjemme'ndash;men Gid Alle Gamle og Alle brn vare vel borte naar det rdselsfulde Arbeide begynder'ndash;Jeg synes at man efter denne Krig maa antage Krig for en Umulighed, og for en Sikkerheds Skyld skulde Alle Vaaben i hele Verden snkes der hvor Havet er dybest'ndash;Saa kunde man drukne Bismark som Slutsteen paa samme Sted.–

Idag tager Theodor hjem til sine Vinter Pligter og Nydelser, og de fleste Sommergjster ere nu borte og Efteraars Baderne begynde at vise sig. Professor Roed er her i denne Tid for at male Kullen, men Kullen vil ikke, den svber sig i Sorte Skyer og forsvinder'ndash;Sangerinden Frken Pheil skal til Vinter bo i Huset hos Roeds'ndash;det kan blive deiligt for dem naar hun synger'ndash;maaskee er hun ligesaa sd naar hun taler.–

Jeg vilde nske, kjere Andersen at De i Deres Forhold til Hellebk vilde tage Exempel af den gamle Digter Hauch, han gaar alene ud i Badehuset og svmmer ene om paa de vilde Blger, naar han kommer hjem gjr han fik svensk Gymnastik med en Kraft i Bevgelserne som er forbausende og mellem os sagt lidt komiske og da han altid foretager dem med en Slags Offentlighed, har vi daglig dette Syn'ndash;han tager Hoved Luftbad med Hatten i Haanden og sidder Kl 11 om Aften[en] og digter (antager jeg) for aabne Vinduer !–See han forstaaer at nyde Hellebk'ndash;

Lev vel kjere Andersen, jeg er

Deres hengivne

Jette C.

Fortl mig endelig hvad Indtryk Deres nye Bolig og Vertinder gjr paa Dem og hvordan De har indrettet Dem.–

[ De sidste Linier er skrevet i Margen

]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost