Dato: 7. september 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Rolighed, sterbro den 7 Sept 1870. Kjre Fru Scavenius!

Min Tanke har tidt vret hos Deres Naade i disse alvorsfulde, blodige Tider. Hver Dag opruller en ny Begivenhed. Jeg fler mig ganske overvldet derved. Naar og hvorledes endes disse Kampe? Hvilke bliver Flgerne? Jeg forstaar at De, som vi andre, er rystet af al den Jammer Krigen frer med. Deres Naade er nok nu ene paa Basns, den kjre Otto er nok i Sverrig og af Frken Brandes Brev seer jeg at hun er, rimeligviis i Dag indtruffet til Frken Bjelke i Lyngby, men jeg forstaar at hun igjen vender tilbage til Basns. Jeg har, forkjlet, men isr betaget af de store Verdens Bevgelser, aldeles opgivet at flyve ud paa Landet i denne eftersommer. Det har ingen Skik at vre en trist Gjst. Jeg bliver Ugen ud paa Rolighed og fltter da frstkommende Tirsdag ind hos Frknerne Rossing nr. 17 i Tordenskjoldsgade. Jeg har der faaet to nette Vrelser paa frste sal, men det er mig dog en for lille Lejlighed, noget mindre end den jeg havde paa kongens nytorv; maaskee at jeg senere kan faa et Vrelse til, men det skeer ikke i denne Vinter og Himlen veed hvor man er, naar Vinteren flyver hen! Min nye Bog, Historien om Lykke Peer er allerede sendt i Trykkeriet; jeg tnker at den udkommer fr Juul, om Nogen da er i Stemning til at lse den. Vil Deres Naade bringe Fru Grevinde Holstein min hjertelige Hilsen; jeg har saalnge intet hrt fra hende. En dag troede jeg at hun var i Byen og kjrte da derind med Fru Melchoir, som vilde aflgge et Gjenbesg, i det Grevinden havde vret saa elskvrdig at komme her ud paa Rolighed. Veiret er endnu smukt, men Tankerne fylder Luften med Kanontorden og Hjertesuk. Hvor meget er der dog der kan knuge Hjertet naar

man tnker paa alt det Blod der flyder, al den Jammer og Nd der i disse Tider svulmer frem. Vil Deres Naade bringe mig i venlig Erindring hos deres Brn paa Borreby, ligesom hos Grevinde Moltke til Espe! Jeg er hende saa taknemmelig for det venlige Brev hun gldede mig med.

Nu er det omtrent et Aar siden jeg fli ud, syd paa og begyndte Udreisen med at komme til Basns, hvor alt var saa festligt og smukt, det vil jeg ikke kunne glemme! Tak for den smukke Aften, hvor meget er dog skeet siden da! Deres Naades aknemmeligt hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus