Dato: 15. september 1870
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

678 Fra Henriette Collin.

Aalsgaard 15 Sept. [1870]

Kjere Andersen

Jeg er trt og nedstemt af at lse Aviser[;] derfor vil jeg forfriske mit Sind ved at gre Dem et lille Besg og kommer,vis paa en god Modtagelse.–

Dersom Alt det Forfrdelige som gaar for sig i disse Tider skulde vre Flge af Civilisation'ndash;synes De saa ikke at vi maatte nske at vre Barbare'ndash;Jeg kan godt forstaa at Kineserne gyser tilbage for den Europisk, Cultur og siger at Vores Historie er Krig og Krig og atter Krig, med lidt Kryderi af Hoffernes ulykkelige eller skandalse Forhold og Begivenheder.–Jeg kan ingen Solstraale vine i dette fortvivlede Mrke og synes der er ingen anden Trst, end den, at det franske Folk behvede en saadan Trngsels-Tid, og at Preusens Overmod nok skal blive kuet naar det rette ieblik kommer'ndash;det er dette ieblik vi Danske Alle saa gierne vilde opleve'ndash;men det gjr vist ingen af den Slgt der har lidt og lider under deres Lumpene Politik'ndash;lad saa vore Efterkommere faa den Hvnens Sdme, som er ngtet os.–Kan De forstaae at den gamle Konge med de hvide Haar uafladelig tr beraabe sig paa Vor Herre'ndash;som om Han og Politiken havde noget med hinanden at gjre.–

Orla Lehmanns Dd har bedrvet mig, han var af de Mennesker man kunde blive saa inderlig rgerlig paa, men Foruden Alt hvad han var som brndende Fdrelandsven, var han som Menneske god og medflende som Faae, og jeg har selv ved flere Leiligheder erfaret, at hans Haand var ligesaa aaben som hans Hjerte var varmt og det vil sige Meget.–Jeg saae ham saa glad herude i den frste Tid og han var saa henrykt over Naturen i Hellebk at han leiede for nste Aar'ndash;Saa kom Krigens Ulykker og han saae hans dybe Sorg; Tilsidst blev det ham for trangt at vre saa langtfra Efterretningerne og han flyttede pludselig ind og har nu fundet sit rette Hjem.–

Jeg seer af Avisen at gamle Conferentsraad Hauch atter begynder sine Forelsninger ved Universitetet'ndash;samtidig hermed udtaler hans Kone sig om ham'ndash;f Ex i Kjbmandens Butik'ndash;som om han gik i Barndom'ndash;det er en hist mrkelig Kone og der siges jo, ualmindelig klog, men hun er i hj Grad smagls'ndash;tal ikke derom til Nogen, jeg kan ikke lide at udbrede noget af det meget Underlige der siges om hende.–Forhaabentlig er hun bedre, baade end hendes Rygte og hendes Ansigt.–Jeg er meget glad over at Fru Hnchell kommer til at reise med Frknerne Melchior og jeg tror ikke let at der kunde findes Nogen med saa mange gode Bitingelser som hun der er saa hjemme i de vistindiske Forhold, og saa vant til at reise.–Hun er der hos en bund retsindig og samvittighedsfuld Kone, saa det er mit faste Haab at Melchiors aldrig skal angre deres Vig, hun skrev mig til om den generse Behandling der var vist hende i Retning af Penge'ndash;

Torsdag Eftermdg

Da jeg og Louise, noget fr Middag befandt os langt inde i Skoven, hrte vi Skud, og ved det frste tnkte jeg strax paa vores Kronprindssesse og jeg talte'ndash;21'ndash;Og blev noget mismodig over at det ikke blev 27'ndash;jeg synes at vi trnger til en rigtig lille Kronprinds'ndash;Medens jeg stod fordybet i dine Tanker ld der atter Skud'ndash;og atter 21'ndash;Jeg antager nu at vi have faaet 2 Kronprindssesser istdet for 1 Prinds men jeg kan ikke trste mig som Fatter engang vilde trste en stakkels Candidat som 2 Gange havde taget Examen med haud'ndash;han sagde nemlig at 2 hauder maatte absolut gjelde det samme som 1 laud.–Ihvordan det end er saa haaber og nsker jeg den unge Moder og hendes mulige Brn Alt Godt'ndash;Vor Herre holde an Haand over dem'ndash;og os Alle.–

Lad mig snart hre fra Dem kjere Andersen, jeg lnges i denne Tid efter Breve og Aviser og faar kun nok af de Sidste'ndash;

Louise hilser mange Gange, hun har det godt men er blevet saa slem at stjle'ndash;hvad hun stjler det siger jeg ikke.–

Deres

Jette Collin.

Jeg erfarer nu at mine 2 Prindsesser har vret Een rusisk Orlogsmand som passede Helsingr og jeg er meget tilfreds med Feiltagelsen'ndash;saa kan jeg begynde forfra at haabe paa de 27 Skud'ndash;

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost