Dato: 27. september 1870
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

680. Fra Henriette Collin.

Aalsgaard Tirsdag [27/9 1870]

Jeg har gjort stor Uret mod Jonas, kjere Andersen, ved den Forsmmelse ikke at sende Dem hans Adresse som er Tisted Kammeraad Andersen.–De vil glde ham meget ved Brev da han smgter efter den Nydelse at hre fra Hjemmet, han er rask og glad og lever paa Kutteren Hav-Gassen, han nyder Vesterhavs Stormene i fuldt Maal'ndash;Vor Herre holde sin Haand over ham.–

At det er paa hie Tid vi komme hjem vil De blandt andet see der af at Brevpapiret er saa fuldstndigt sluppet op at der ikke er andet end Bagsiderne af andre Folks Breve, at gribe til'ndash;men da jeg antager at mine Skrivelser strax efter Gjennemlsningen finde deres rette Hjem i Kakkelovnen, saa vil De ikke blive vred fordi jeg hellere benytter hvad Huset formaar, end tier stille'ndash;Dersom De havde besgt os en af disse Dage kjere Andersen, saa skulde De nok have faaet det rette Syn paa vore Herligheder herude, Sommervarme og straalende Solskin om Dagen, de vidunderligste Solnedgange om Aftenen og derpaa de stolte Nordlys.–Istdenfor Alt dette har De Kjbenhavns Gade-Stv om Dagen, Gasbelysning om Aftenen og saa, som Kronen paa det Hele, Theatrets Lysekrone som Slutning!733–De sprger om jeg ikke lnges efter Theatret og dertil tr jeg heldigvis svare nei da det ganske vist vilde blive en ustillet Lngsel'ndash;Jeg kan med fuld Sandhed sige at Liden Kirsten er det Eneste jeg har nsket mig at see'ndash;og har jeg Valget imellem at see Liden Kirsten og ikke see Aprilsnarrene'ndash;saa vlger jeg det Sidste !–Hvad er det for en Idee at bringe dette uskjnne Arbeide frem ?–det var lidt morsomt og meget kelt dengang det dog passede paa Tiden og revsede dens Brst–men nu synes jeg det maa vre uudholdeligt at overvre.–

Nu bragte Posten Aviserne og En Kronprinds !–ham er jeg glad for, Gid han maa trives paa Sjl og Legeme og blive strk nok til den Krone som han engang skal bre, i disse Tider er det en tung Hovedbekldning naar man ikke som Kong Vilhelm staaer i srlig intimt Forhold til Vor Herre.–

Er det dog ikke forunderligt at Begivenhederne i Rom ere gledne saa let og umrkelig hen'ndash;der sidder den gamle milde Pappa med samt sin Ufeilbarlighed'ndash;Jeg synes han maa vre uvis om han skal lee eller grde over den'ndash;Det Rom som vi'ndash;og navnlig De'ndash;kjender, vil vist ikke vre i mange Aar endnu.–

Jeg glder mig til Slutningen af Lykke-Peer Gid han maa bringe Dem re'ndash;og Penge'ndash;de kle Penge, man trnger altid til dem'ndash;dersom jeg ikke havde seet de mange Skuffelser der flger med at spille i Lottoriet, saa tror jeg at jeg vilde forfalde til dette Forsg paa at blive rig.–

I nste Uge sees vi kjere Andersen'ndash;Om Gud vil !

Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost