Dato: 10. oktober 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn, Tordenskjoldsgade 17.

Den 10 October 1870.

Kjre Fru Scavenius!

Det er allerede en Tid siden at jeg havde den Glde at hre fra Deres Naade. Jeg vil imidlertid haabe at Alt er godt og vel paa Basns.Den kjre Otto er vist der, jeg seer ham ikke her i Byen. Frken Brandes er hos Deres Naade og jevnlig besge de Borreby eller Brnene komme derfra til Basns. Hvor meget er dog foregaaet siden jeg var hos deres Naade; hver dag endnu flyder blod og man seer ikke hvorledes Krigen vil ende. Det er en mrk, srgelig tid; Bladene er uhyggelige at lse og dog kan man ikke slippe disse. Jeg veed med hvilket bldt og varmt Hjerte De har fulgt og flger Begivenhederne. Gud vret lovet at vi endnu staae udenfor. Jeg har for resten faaet min lille Bolig ret hyggelig, men det er smaat kun at have to vrelser og ikke vre istand til at erholde et tredje. Min lille Stue er imidlertid blevet af et ganske pynteligt Udseende; Jeg har kjbt mig et nyt Gulvtppe og har fra min Fest i fjor et Prgtigt Tppe der ligger ved mit Skrivebord. Fru Melchior og Konferensraadinde Koch srge for at jeg stadigt har en stor mngde Blomster; Statuetter og Billeder bidrage til Pynten. Theatret er jeg ganske nr, men kommer der ikke saa ofte som fr. Familien Melchiors ere endnu paa Landet. I gaar fik de Telegram fra den sygeDatter at hun er heldigt naaet Bordeaux for derfra at indskibe sig til Madera, hun er reist over Lyon men derfra maatte hun gaae heelt ned over Cette og Toulouse for at naae Bordeaux. Paa Sndag bliver jo stor Festlighed paa Holstinborg, da afslres en Mindesttte for den afdde Greve og Grevinde; Jeg har, efter anmodning fra Commiteen, skrevet Sangen, gid den nu maa tiltale hver isr! Maleren Thorald Lsse har skrevet en Fortlling: Til Maalet, den er udkommet og jeg har lst mere end Halvdelen, og forniet mig ved meget Smukt i den ; Bogen har en religis Tendens og noget rent og hjerteligt. De og Frken Brandes lse den vel. Om en tre Uger vil min Bog: Lykke Peer udkomme. Fru Jerichau reiser i disse Dage til Petersborg; hun er dog en haabls practisk og dygtig Kone! Fra Glorup har jeg ikke lnge hrt; der maa vre trist og ensomt for den kjre Greve, jeg vilde nske at Grevinden var der, heller end i Dredsen. Deres Naade var vel i Sndags paa Holstinborg Til Christian Christophers Confirmation? Jeg fik imorges et lille Brev fra ham, som ret forniede mig. Vil de bringe den fortrffelige Frken Brandes min hjertelige Hilsen ligesom alle kjre paa Borreby. Naar Otto Scavenius kommer til Byen sender han mig nok Bud derom, at jeg kan besge ham, jeg lnges meget efter at see ham og sige ham hvor venligt han altid er i min tanke. Deres Naades taknemmelig hengivne H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus