Dato: 1. december 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Vilhelm Boye
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 1ste December 1870

Kjre Hr Boye!

Tak for begge Deres venlige Breve, jeg haaber at faae eet endnu naar De har lst Lykke-Peer. Jeg skrev ikke Deres Navn foran i Bogen, da jeg troer at man ikke tr skrive ind i hvad man sender under Krydsbaand. Mange have sagt mig Tak for denne Digtning, kun Bladene tie, paa Fdrelandet nr; der har en ung Mand Winkel Horn, leveret sin Mening, der slet ikke er min, han gaaer ud fra at det er aldeles feil at Lykke Peer der, at det er en tilfldig Ulykke, jeg mener det er hans hieste Maal af Lykken og den vilde jeg just. Anmelderne er imidlertid hflig, saaledes som man fortller at Russerne ere naar de vil prygle deres Prst, de kysse ham frst paa / Haanden, saa slaae de til og derpaa faaer han igjen et Haandkys. Maleren Lsse er ogsaa traadt op som Forfatter, har De lst hans Bog, der er flere Skildringer som have tiltalt mig ogsaa. Carl Andersen har bragt en ny Digtsamling, der hre vist til det Bedste fra hans Haand; Thomas Lange har givet en ny Fortlling Aaen og Havet. Jeg har lst den og gldet mig over flere fortrffelige Natur og Menneske-Skildringer. Der er en sandselig Glden, et Blodets Fyrvrkeri i denne Digtning, men man fler sig betagen ved Mrket som flger derpaa, der er Sandhed, men ikke Oplftelse og Forsoning. Bogen tyder paa stor Begavelse. Julelitteraturen skyder saaledes frodig frem; jeg bringer endnu til den en ny Udgave af de senere Eventyr og Historier med Billeder af Frlich. Vinteren / selv er allerede optraadt, igaar faldt den frste Snee og imorges vare mine Ruder med Iisblomster, dog bedre var ikke Veiret ifjor nede i Sydfrankrige, hvor jeg da opholdt mig. Fra Kneppelhout og Brandts har jeg ikke hrt i mange Tider og kan saaledes ikke melde Noget fra Holland. Deres Moder mdte jeg forleden Dag paa stergade, hun saa vel og glad ud, hils hende igjen fra mig, ligesaa Frken Gynter og har jeg i Gaderne selv Venner, da bring ogsaa disse en Hilsen

fra Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm

Kjbenhavn 1 December 1870

Kjre Hr Boye!

Tak for begge Deres venlige Breve. Jeg sendte Dem strax Lykke-Peer fordi det var mig en Glde at hre at den tiltalte Dem; jeg skrev ikke Deres Navn foran i Bogen og Grunden her til er den at man har sagt mig at man ikke tr skrive et Ord ind i hvad der sendes under Krydsbaand. Lad mig ved Leilighed vide hvorledes den har tiltalt Dem. Lsses nye Bog har De vel seet; det har overrasket mig at en saa ldre Mand, der er voxet op i en anden Kunst, med eet trder op som Forfatter. De bedste Skildringer forekommer mig at vre de her i vort eget Land. - / Thomas Lange har ogsaa bragt bragt en ny Fortlling Aaen og Havet, jeg har lst den og gldet mig over flere fortrffelige Natur og Menneske-Skildringer, der er en sandselig Glden, et Blodets Fyrvrkeri i denne Digtning, men man fler sig betagen ved Mrket som flger derpaa, der er Sandhed, men ikke Oplftelse og Forsoning. Carl Andersen har skrevet et Hefte Digte, der vist hrer til det bedste fra hans Haand. Julelitteraturen skyder frem og Vinteren selv mlder sig synlig og flelig - Igaar faldt her den frste Snee og imorges vare mine Ruder med Iisblomster; dog bedre og mildere var ikke Veiret ifjor nede i Sydfrankrige hvor jeg da opholdt mig. / Fra Brandts og fra Kneppelhout har jeg ikke hrt i mange Tider og veed saaledes Intet at melde fra Holland. - LYkke Peer har jeg megen Glde af, mange have bragt mig Tak, men alle Blade tie, paa Fdrenelandet nr, der har en ung Mand Vinkel Horn udtalt sin Mening, men da han ikke har forstaaet Bogen kan jeg ikke vre tilfreds med hans Klogskab. Han er imidlertid hflig, det vil sige jeg maa tnke paa de rusiske Prster, der, som man siger, frst blive kysset paa Haand og der maa af med kjolen, saa faae de Stryg, men bag efter kysses de igjen rbdigt. Har jeg, foruden Dem, Venner i Haderslev, da hils venligt fra / mig. Deres Moder mdte jeg forleden paa stergade, hun saa vel og glad ud. Hun har altid vret mig en hjertensgod Veninde. Jomfru Gunter her seer jeg aldrig, hils hende fra mig naar De skriver til Deres Moder, det er da af en Omvei Hilsenen sendes. Og nu lev hjertelig vel!

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 306-09)