Kjbenhavn 10 December 1870.

(Tordenskjoldsgade No 17).

Deres Naade

vre paa det hjerteligste takket for de smukke Toner ved hvilke De har lftet min lille Sang, det er som klang den folkelig, som havde den Melodi fra Burns Bjerge. Det er saa smukt og venligt at De har vilde sende mig den og med Deres egen Haandskrift. Jeg vil opbevare samme i mit Album, mellem kjre Minder.

Netop i Dag er udkommet Fortsttelse af mine Ilustrerede [!] Eventyr, denne Gang har Frhlich leveret Billederne. Min kjre lille Gudsn vil modtage et Exemplar omtrent samme Tid som dette Brev indtrffer. Deres / Naade vil bringe Deres mand min inderlige og rbdige Hilsen.

En gldelig Juul og et lykkeligt Nytaar for Dem og alle Deres.

rbdigst

H.C. Andersen

Fru Baronesse J.L. Rosenkrantz

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 345, billed 6954-55)