Kjøbenhavn 10 December 1870.

(Tordenskjoldsgade No 17).

Deres Naade

være paa det hjerteligste takket for de smukke Toner ved hvilke De har løftet min lille Sang, det er som klang den folkelig, som havde den Melodi fra Burns Bjerge. Det er saa smukt og venligt at De har vilde sende mig den og med Deres egen Haandskrift. Jeg vil opbevare samme i mit Album, mellem kjære Minder.

Netop i Dag er udkommet Fortsættelse af mine Ilustrerede [!] Eventyr, denne Gang har Fröhlich leveret Billederne. Min kjære lille Gudsøn vil modtage et Exemplar omtrent samme Tid som dette Brev indtræffer. Deres / Naade vil bringe Deres mand min inderlige og ærbødige Hilsen.

En glædelig Juul og et lykkeligt Nytaar for Dem og alle Deres.

Ærbødigst

H.C. Andersen

Fru Baronesse J.L. Rosenkrantz

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 345, billed 6954-55)