H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Joh. Dahl 30. marts 1871

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 30. marts 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Joh. Dahl
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 30 Marts 1871

Kjære, meget ærede Hr Dahl!

Tidligere end i Dag burde jeg have besvaret Deres venlige Skrivelse, men lige fra Julen har jeg gaaet med en haardnakket Forkjølelse og ikke følt mig i Stemning til at skrive.

Med stor Fornøielse opfylder jeg Deres Forlangende og sender Dem her til Deres ærede Ven Hr. Alfred Clark et Par Ord i det engelske Sprog og i det Danske. Ønsker De endnu Haandskrift af H. C. Ørsted, Komponisterne Hartmann og Gade & da siig mig det og De skal erholde samme. -

Jeg har tænkt paa i denne Sommer, maaskee i Juli, at komme op til Norge, men nu hører jeg at mine Venner, Digterne Bjørnstjerne Bjørnson og Munch da neppe ere hjemme og det kan maaskee omstøde min Reiseplan. Meget glæder jeg mig til at see det herlige Klippeland og der at hilse paa gamle Venner.

Med Høiagtelse, ørbødigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 72-73)