Dato: 30. marts 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Dahl
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 30 Marts 1871

Kjre, meget rede Hr Dahl!

Tidligere end i Dag burde jeg have besvaret Deres venlige Skrivelse, men lige fra Julen har jeg gaaet med en haardnakket Forkjlelse og ikke flt mig i Stemning til at skrive.

Med stor Fornielse opfylder jeg Deres Forlangende og sender Dem her til Deres rede Ven Hr. Alfred Clark et Par Ord i det engelske Sprog og i det Danske. nsker De endnu Haandskrift af H. C. rsted, Komponisterne Hartmann og Gade & da siig mig det og De skal erholde samme. -

Jeg har tnkt paa i denne Sommer, maaskee i Juli, at komme op til Norge, men nu hrer jeg at mine Venner, Digterne Bjrnstjerne Bjrnson og Munch da neppe ere hjemme og det kan maaskee omstde min Reiseplan. Meget glder jeg mig til at see det herlige Klippeland og der at hilse paa gamle Venner.

Med Hiagtelse, rbdigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 72-73)