Dato: 6. april 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjbenhavn den 6 April 1871.

Kre Fru Grevinde!

Hvor det var venligt og smukt at Deres Naade paa min Fdselsdag sendte mig Hilsen ved Telegram! jeg var vis paa at De og Deres deeltagende tnkte paa mig, men tydeligere dog at see Sort paa Hvidt derfor! ogsaa fra Fru Scavenius modtog jeg Telegram, Fru Serre sendte et lignende fra Dresden, Kjbmand Brandts eet fra Amsterdam og Hr Melchior sit fra London. Jeg fik 21 Bouquetter og Potter med Blomster, deiligst mellem disse, var et fuldudviklet Bgetr med en heel Skovbund om, (der voxte blaae og hvide Violer, Anemoner Skovmrker om den lille Stamme.) Mange Besg forundtes mig; Middagen feiredes iaar hos Henriques. Desvrre var jeg slet ikke rask og har i Grunden ikke vret det siden Julen; jeg lider af Hoste og Rheumatisme; det kolde slemme Veir kuer mig; fr Varmen kommer bliver jeg ikke rask. Denne langvarige Forkjlelse har jeg faaet i min daarlige Bolig276 hvor der er forfrdelig fodkoldt; jeg har nu ogsaa sagt Leiligheden op ved Aprils Udgang. Frst i Mai kommer jeg til Basns og haaber da at hilse paa Deres Naade og Brnekredsen; maa jeg kun finde Dem Alle vel. I Juni bliver jeg hele Maaneden hos Melchiors paa Rolighed, de feire da deres Slvbryllup277. Det er ret en tung Sorg for vor kjre Kronprindsesse at hun har mistet sin Moder og det saa pludselig278. Forleden Sndag spiiste jeg hos Kongen279, der var endnu ingen Efterretning indtruffet om nogen farefuld Sygdom, den kongelige Familie var saa livlig og glad. Jeg havde det fortrffeligt derude. Kongen og Kronprindsen drak hver et Glas med mig og jeg havde den re at fre Prindsesse Thyra280 tilbords. Deres Naade vil saaledes see hvor hjertensgode og venlige de vare mod mig. Hr Greven, Excellensen, Deres egen Gemal, var der ogsaa, han frte Prindsesse Marie281 og sad mellem hende og Prindsesse Thyra, mig saa nr at vi kunde tale sammen. Siden har jeg igjen skrantet og Humeuret er ikke godt; gid dog snart Solen skinne varmt og jeg kan komme ud i Guds deilige Natur. Min Foraarssang fra ifjor, som havde Plads i "Lykke Peer" er blevet komponeret af Professor Hartmann og blev givet af Chor og Orchester i forgaars aftes282; det er et ganske deiligt Tonevrk, som blev optaget med stort Bifald. Udstillingen er meget riigholdig iaar, der er Meget man kan glde sig ved at see, mig tiltaler srligt et Blomsterstykke af Frken Tscherning283, men der er, som sagt, en stor Mngde deilige Billeder. Bournonvilles seneste Ballet "Livjgerne paa Amager"284 er livlig og qvik, den drager Folk til Huset, Munchs Digtning "Moder og Sn"285 lige saa, i det samme spilles srdeles smukt, men det er i sig for bredt og har flere Gjentagelser. Jeg tnker mig at Deres Naade i disse Helligdage286 har hele Brnekredsen om Dem, hils hver og een! Alle! Alle! Gid at jeg snart maa hre at Deres Naade er rigtig frisk og vel! Gud Vorherre bevare og velsigne Dem.

Deres taknemlige, rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus