Dato: 5. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Julie Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 5te Mai 1871

Kjære Fru Grevinde!

Man siger mig, at der hver Morgen, foruden det tidlige Tog, Klokken 6½, afgaaer endnu et Klokken 9, der indtræffer i Korsøer Klokken eet, dette finder jeg at være det meest beqvemme at vælge, og dersom Gud vil, tager jeg altsaa over-morgen Kl 9 Søndag den 7de Mai fra Kjøbenhavn til Korsøer. Tør jeg da haabe, efter Deres Naades venlige Tilsagn, at jeg f.Ex., Klokken 2, kan have Vognen fra Espe, jeg er i Bane-Hotellet, og vil saaledes lidt efter Klokken tre, antager jeg, naae Espe. Det er en god Tid.

Meget glæder jeg mig til Mødet og Opholdet paa Espe; et Par Dage veed jeg, at Deres Naade venligt vil see mig. Jeg skriver nu til Fru Scavenius, som i forgaars glædede mig med Brev, at jeg fra Espe, i Ugens Løb, indtræffer paa Basnæs.

I Onsdags var jeg ved en særdeles smuk Hof-Koncert, den blev givet om Formiddagen. Hofdamen Frøken Sternegg sang særdeles deiligt af Jægerbruden, Euriante, Figaro & samt Erlkönig; hun sang til stort Orchester, ligesom ogsaa til Ledsagelse paa Pjano af Gade. Desuden spillede Winding. Administrationen for Musikforeningen var indbudt, saaledes Erlsøv, Hartmannn, Gade, Delbanco, Kollin & hver med deres Frue. Vi vare nok 180 Personer og saaledes i det Hele 200 samlede. Det var smukt og venligt af Dronningen at hun saaledes tænkte paa at glæde saa mange. Vil Deres Naade hilse Børnene, ligesom ogsaa Deres Fru Moder og Søster, om disse allerede er paa Espe; en lignende Hilsen til den kjære Fru Scavenius.

Deres taknemlige, ærbødige

h. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm