Dato: 8. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Espe ved Skjelskjør den 8 Mai 1871.

Kjære Fru Henriques!

Igaar Eftermiddags kom jeg herud; strax i Dag tilrnorgen skriver jeg til Dem, uagtet jeg ikke tør haabe at De glæder mig igjen med Brev, men i det jeg sender Dem et saadant, gjælder det ogsaa Deres Mand og han er flink og hjertegod, han tager Pen i Haand og om ikke mange Dage veed jeg hvorledes Alle trives i det smukke, venlige Hjem i Tordenskjoldsgade. Gid at De, kjære Fru Henriques, maa have det godt! Igaarmorges da jeg kom paa Banegaarden traf jeg der Warburgs fra Stockholm, de fulgte med til Roeskilde hvor Fruen nok vilde besøge sin Broder. - Veiret var deiligt, Solen skinnede varmt og hele Skovbunden, ved Ringsted og Sorø, blomstrede med Anemoner, de prangede som nys falden Sriee i det Grønne. - Klokken eet var jeg i Korsør og ud paa Eftermiddagen her paa Espe, der med en stor Have ligger op til Skoven ud mod store Belt; Fyen og Langeland begrændse Horizonten. Min Dagligstue er stor, paa tre Fag, og mit Soveværelse af en Størrelse som begge Stuer jeg havde hos Frøknerne Rossing, i det poesiløse Huus, hvor min Musa aldrig vilde træde over Tærskelen! i Dag er Veiret graat, det har regnet i Nat, kommer nu Solen frem da vil den kysse Skoven saa den bliver pindsegrøn før Pindse. Paa Torsdag tænker jeg paa at tage til Basnæs og bliver da der til Juni. De og Deres flyve vel tidligere til Petershøi? Hils hjerteligt Deres Mand, Anna, Fernanda. og den kjære lille Marie, Sønnerne, Jomfruen og Husets øvrige Virksomhed, ligesom ogsaa Vennerne som komme i Besøg, f Ex Professor Høedt, Hr Magnus og særligt begge de elskværdige Frøkner Price. - Aftenen før min Afreise fra Byen blev jeg overrasket da jeg kom hjem i Hotellet, der stod et blomstrende Rosentræ og en Geranium; jeg blev glad derved og dog kjed derover, thi jeg skulde jo afsted Morgenen derpaa. Det var en Hilsen til mig fra Fru Kriiger, Vertinden i Hotellet, hun vidste ikke at jeg netop i den tidlige- Morgen vilde afsted. Jeg besøgte hende og der paa Grev Moltke Hvitfeldt som boede under mig. Han var slet ikke vel, men venlig og god, gjentog sin Indbydelse, ja foreslog endog at tage en Ven med naar jeg besøgte ham paa Glorup. - Nysgjærrig er jeg efter at høre Noget om det nye Stykke som opføres paa Lørdag: "De lykkeligste Børn", det er vel af Clara Andersen. Mantzius' Bog kommer vel i disse Dage! - Men nu har Pennen ikke længer Tumleplads, Papiret er fyldt, mens Tankerne ere fyldte med Erindringer og Længsel efter kjære Venner og Veninder i Byen. Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 304-07)