Dato: 11. maj 1871
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

682. Fra Henriette Collin.

Torsdag 11te Mai [1871]

Svbt i et stor[t] Schavl, sad jeg og krb sammen ved Kakkelovnen da Deres Skov Hilsen kom ind af Dren til mig[.] Tak kjere Andersen den var nydelig og det var meer end nydeligt af Dem at sende mig den.

Naar man som De sidder paa den store Herregaard mrker man neppe saameget til Foraarets uvenlige Karakteer som vi andre Smaafolk der kjmpe for at slippe ud af Byen til Livet i Naturen og standses af Nordenvind og den graa og kolde HimmelMan trster sig med at en kold Mai er saa nskelig fordi den drber saamange Insekter de Stakler komme jo ogsaa til Verden med Evne til at glde dem over Tilvrelsen paa deres Maade, jeg synes man kunde gjrne unde dem den korte Lykke, de blive jo dog strax spiste.

Jeg har Hilsen til Dem fra vor norske Slgt som kom i Onsdags 8te Dage Hanne Bye med Datter Stella og Datterdatter den 17aarige nydelige Johanne Semb, de ere Alle og navnlig den sidste i hi Grad skuffede ved Deres Fravrelse Hunsom Alle Norske, blev der sagt svrmer for Andersen! Vi havde forleden stort Selskab og de heed nsten Alle Bye Gotlieb Collin gik nu fra os, han talte med megen Glde om at Price havde havt det uventede Held at gjre Lykke i de to Roller han i Gundersens Sygdom havde faaet, navnlig skal Publicum have moret sig meget over ham som Magistren i Soldaterlier Jonas vntes hjem paa Sndag, han er som en Fisk i Havet paa den Slags toure som de han nu frdes i Altid paa Havet og i praktisk Anvendelse af hans Videnskab Det har gldet ham meget at der ved Auctionen over stersfiskeriet er budet 41000 aarlig det var hidentil 1500

Louise sidder og spiller med Magrethe saa De vil godt forstaa at jeg da jeg har Hovedpineikke fortstter mit Brev men er med hjerteligt Levvel og Hilsen

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost