Dato: 11. maj 1871
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

682. Fra Henriette Collin.

Torsdag 11te Mai [1871]

Svøbt i et stor[t] Schavl, sad jeg og krøb sammen ved Kakkelovnen da Deres Skov Hilsen kom ind af Døren til mig[.] Tak kjere Andersen den var nydelig og det var meer end nydeligt af Dem at sende mig den.–

Naar man som De sidder paa den store Herregaard mærker man neppe saameget til Foraarets uvenlige Karakteer som vi andre Smaafolk der kjæmpe for at slippe ud af Byen til Livet i Naturen og standses af Nordenvind og den graa og kolde Himmel–Man trøster sig med at en kold Mai er saa ønskelig fordi den dræber saamange Insekter – de Stakler komme jo ogsaa til Verden med Evne til at glæde dem over Tilværelsen paa deres Maade, jeg synes man kunde gjærne unde dem den korte Lykke, de blive jo dog strax spiste.–

Jeg har Hilsen til Dem fra vor norske Slægt som kom i Onsdags 8te Dage – Hanne Bøye med Datter Stella og Datterdatter den 17aarige nydelige Johanne Semb, de ere Alle og navnlig den sidste i høi Grad skuffede ved Deres Fraværelse – Hun–»som Alle Norske«, blev der sagt »sværmer for Andersen!« – Vi havde forleden stort Selskab og de heed næsten Alle Bøye – Gotlieb Collin gik nu fra os, han talte med megen Glæde om at Price havde havt det uventede Held at gjøre Lykke i de to Roller han i Gundersens Sygdom havde faaet, navnlig skal Publicum have moret sig meget over ham som Magistren i Soldaterløier – Jonas væntes hjem paa Søndag, han er som en Fisk i Havet paa den Slags toure som de han nu færdes i – Altid paa Havet og i praktisk Anvendelse af hans Videnskab – Det har glædet ham meget at der ved Auctionen over Østersfiskeriet er budet 41000 aarlig – det var hidentil 1500–

–Louise sidder og spiller med Magrethe saa De vil godt forstaa at jeg – da jeg har Hovedpine–ikke fortsætter mit Brev men er med hjerteligt Levvel og Hilsen

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost