Dato: 11. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Alfred Ipsen
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 11. Maj 1871

Kjre unge Ven!

Tak for de to Breve, der fulgte sammen og de vedlagte, trykte Digte; Det har vret mig en Glde at modtage og lse disse.

Jeg erindrer ikke min Skrivelse, indholdet af den, som De venligt takker mig for; men det er mig uendeligt kjrt, om den, som De skriver, har lyst klart med gode Tanker og Glde ind i Dem. Den strnge Vinter og de gruelige Efterretninger om den blodige Krig har ret kuet mig, jeg har ikke flt mig i Stemning til Digbtning, men nu komemr Foraaret, det dufter og glinser allerede fra Skovbunden, jeg er herude paa Landet og ser Bgene springe ud; her skal min frste Skrivning vre Tak til Dem for Deres Bog og Breve som jeg fik for 2 3 Uger siden. De er altsaa 19 Aar lser Artium og kommer nste Sommer til Kjbenhavn som Student, det vil glde mig at see Dem. Det Brev, De i Julen i Gimminge Prstegaard skrev til mig og lod ligge hen, saa at det frst fulgte med den Skrivelse, De sendte mig den 16de April, har srdeles tiltalt mig,d et er saa ungdommeligt naturligt, ret en Klang fra en god Hjrtebund. Hvad Deres Bog melder om "Bragid (Skoleforeningens) Levnedslb" var mig nyt og interessant. Jeg havde ikke vidst om dette aandelige Liv ved SKolerne i Norden, dette gldelige, friske Sind for Kunst og Litteratur. De sprger mig, naar jeg har lst de tilsendte Digte, om "denne Digten har en Fremtid for sig, eller ikke". Jeg vil haabe og tro, at den har hen; bestemt at forudsige en saadan kan Ingen, efter at have lst et Par, selv hldige Smaadigte; men, hvor Aandens Krfter rre sig, er der en Dygtighed, og den kan virke godt paa mange Maader. Srligt smukt finder jeg det frste Digt i Bogen. "Til Eventyrdigteren H. C. Anderrsen", uden at lade mig vildlede af det venlige Sind her mod mig, anseer jeg det for det heldigste, "Sanger fra Fjldet" og "Vilhelm Kaalund" er ogsaa smukke; der er Stemning i nsten hvert lille Digt og for hvad Svend Vonved har givet maa jeg ogsaa sende Tak. Er han Jvnaldrende med Dem? Han har Formen i sin Magt og forstaar at udtale, hvad han fler. Jeg er i hele denne Maaned paa Basns ved Skjelskjr og i Juni paa Rolighed, sterbro ved Kjbenhavn, dersom De har Lyst og Tid tilat skrive mig til. Benyt nu ret dette sidste, vigtige SKoleaar, bliv en dygtig Student vil Gud, da trives ogsaa de digteriske Spirer; m disses Fremtid kan jeg bruge et Udtryk, jeg alt har brugt her i Brevet:! Her er Foraarets Skovbund!". Gud raader for, hvorledes Skoven skal groe ...

Deres deeltagende

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm