Dato: 13. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basns 13 Mai 1871.

Kjre, fortrffelige Fru Grevinde!

I forgaars kom jeg her til Basns og kan ikke vre saa nr det hjemlige Holsteinborg uden at sende Brev med Hilsen derhen. Jeg veed at Deres Naade er lidende, hvor tungt, hvor bedrveligt. Meget havde jeg gldet mig til inde i Byen, i Vinterens Lb, at have seet, talt med og vret hos Deres Naade og hele Deres kjre Kreds, det er nu ikke skeet, gid at den kommende Vinter maa blive lysere og bedre; jeg har ogsaa lidt meget under denne, i de kolde Vrelser jeg beboede over den aabne Port, hvor igjennem Vind og Snee susede. Der var utroligt fodkoldt, jeg fik megen Rheumatisme og Hoste, som vel endnu varer ved, men er dog i bedste Aftagende. Forrige Sndag forlod jeg Byen og begyndte min Foraars Udflugt med et Besg paa Espe. Et Par Dage forud, havde jeg den Glde at vre tilsagt til en smuk, interesant Concert hos Hendes Majestt Dronningen287, den blev givet Kl 2 paa Eftermiddagen, Winding spillede ganske udmrket, og foruden ham var kun medvirkende Hofdamen hos Prindsesse Marie, Frken Sternegg288, en ung Dame paa 19 Aar, fdt i Wien og der underviist i Sang og Musik, hun har en stor, herlig Stemme og megen Smag, hun sang en Arie af "Euryante"289, Sange af Schumann, Schuberths "Erlkonig", Sang af Figaro290, og endelig den store Arie af Jgerbruden291: "Hist bag Skoven trkker op et Tordenveir". H. M. Dronningen havde srligt indbudt musikalske og Musikelskende Folk. Der var hele Representantskabet for Musikforeningen: Erslw292, Delbanco293, Collin, Skrikke294, Gade Hartmann etc. hver med deres Frue, Winding med sin Kone295 og saaledes en stor Mngde, der ikke sdvanligt komme til Hoffet; det var meget fornieligt det Hele. I Sndags, som sagt, kom jeg i deiligt Foraars Veir til Espe hvor jeg blev til i forgaars og ret gldede mig ved at vre hos de venlige Mennesker, see de udsprungne Bgegrene og den deilige Skovbund med Skovmrker, Anemoner, Kodriver, Violer og Gjge Urter. Veiret er nu mindre smukt, men jeg er paa det hjemlige Basns hvor Alt staaer godt til og hvor jeg har de to store Stuer oven paa ud til Haven og Stranden. Jeg har siden jeg skrev "Lykke Peer", som frst sprang frem paa Holsteinborg, ikke flt Stemning til Digtning; den tunge blodige Krigs gruelige Efterretninger, ligesom den strnge Vinter selv, knugede mig, nu haaber jeg, efter igjen at vre i det Frie, ved Skov og Strand, paa den Kyst hvor min Musa saa tidt har besgt mig at hre fra hende. Gid at jeg ogsaa fra det nabolige Holsteinborg maatte hre gode Efterretninger. Deres Naade, Hr Greven, Komtesse Bodil, hele Brnekredsen, min hjerteligste Hilsen.

Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus