Dato: 14. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Basns, Sndagmorgen den 14 Mai 1871.

Kjre Fru Melchior! Det er isandhed altformeget at De saasnart gldede mig med Brev, jeg veed jo hvor optaget Deres Tid er; jeg ventede aldeles ikke Brev fr hen i den nu begyndende Uge. Hvor De er hjertensgod mod mig og hvor det forniede mig at De havde en lille Glde ved den Smule "Skovbund" fra Espe jeg lagde ind i Brevet. I Torsdags, Dagen hvor Vennerne samles i det Melchiorske Huus, kom jeg her til Basns og med Posten som ved Spisetid bragte Brevene fik jeg Deres kjre Skrivelse. Jeg har det srdeles godt, min Hoste er nsten aldeles borte og jeg fornemmer at Solstraalerne drive Gigten bort, at Foryngelsen igjen kommer og jeg begynder at drmme lyse, digteriske Drmme, snart kommer vel Musen, som var bange for at trde over Trskelen i Tordenskjoldsgade No. 17. Jeg vil haabe at Deres Datter Fru Johanne og lille Sally stadigt have det godt. De hilser jo nok dem begge to ligesom min Ven Poul og den kjre Otto. Mit nste Brev til Huset bliver til Frken Louise, det maa hun tillade. Jeg haaber at Hr Hgg under sin megen "Funderen" og Productivitet ikke glemmer H.C.Andersen, jeg sender ham en saa fyldig Hilsen at han godt kan dele den med Gade og Fruerne der. De vil hilse Deres Mand og hans Brdre ligesom ogsaa Frken Jette, der nu vel tnker paa at fltte paa Landet, men hun maa tage Kakkelovn med, jeg har godt fyret i hos mig, Solen skinner, jeg er som i et Drivhuus. Det strre Brev idag faar De vel til Frken Harriet, som De naturligviis maa lse. [resten af brevet, incl. underskriften, er skrevet i marginen:] Hils Carl og Emil, Thea ikke at forglemme! De selv glemmer ikke Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad