Dato: 15. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Basns den 15 Mai 1871.

Kjre Fru Henriques!

Det var mig en stor, glad Overraskelse at De skrev; jeg veed jo hvorledes det er Dem besvrligt, at Brev-Skrivning trtter Dem, derfor Tak, ret hjertelig Tak, De er altid saa hjertensgod mod mig! jeg har her skrevet til Robert og lille Marie, ja jeg lgger endogsaa dette lille Epistel ind i hans for at han kan, saa at sige, heelt modtage Brev med Udskrift og Brevmrke. De vilsee at Brevene til ham og Marie ere afpassede efter hvers Alder og Udvikling. Jeg har ret gldet mig ved at hre hvor vel Carl Prices to seneste Optrdelser paa Theatret er modtaget. Han har ungtelig Talent har jeg altid erkjendt, det var deiligt om hele ,Puhlicum kom til samme Erkjendelse; naar De seer Frknerne Price og hilser dem fra mig, da bed dem ogsaa at udtale for Carl Price min Glde over hans Fremstilling i "Capriciosa" og i "Soldaterlier", srligt over at han ved disse er rykket frem i god Erkjendelse. - Det er for mange Concerter der skyde op i dette Foraar; jeg kan godt forstaae at Folk nu ere overmttede i den Retning. Herude hrer jeg slet ingen Musik, uden den Turtelduer, Kukker og Lrke leverer, det er jo altid fortrffeligt, man tnker derved paa Haydn, men naar Aviserne fortller om "Lohengrin", lnges jeg dog efter Menneskestemmerne. Hils Deres Mand, Brn, Svigerinde og Alle som venligt have i Tanke Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 308-09)