Dato: 15. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Marie Henriques
Sprog: dansk.

Basns 15 Mai 1871.

Kjre lille Marie!

Nu er jeg ude paa Landet, langt lngere ude end paa Petershi, men dog ogsaa ved Vandet, hvor Skibene seile, og hvor der er Badehuus og fleer end een Hund der ligner Tscheck og kan vise Tnder. Saa langt borte kan jeg dog tydeligt see Dig, Du sidder paa Din hie Stol ved Frokostbordet, spiser Dit g og drikker Mlk til. Jeg seer Dig kjle for Moer! jeg hrer Dig snakke hit og springe med Edmund; Faer kysser Dig med sit store Skjg saa det baade killer og gnaver Dig om Munden; jeg seer Dig i al Din Pynt, med den hvide Kabus paa Hovedet gaae Tour med Amalie og bryder Dig ikke om at kj re i Spoervogn. Ja jeg seer Dig heel og holden paa Gaden og i Stuen, ja i Din lille Seng hvor Du sover fra Solen er nede til Solen staaer op! Det var et yndigt Brev Du med Din Moder og Blyanten skrev mig til, Robert skrev ogsaa og derfor skal ogsaa Du og han hver have et Brev igjen. Dette kan Du lade Moder eller Amalie lse for Dig, og saa kan Du hilse Amalie og Sidse og Karen sOm laver den deilige Mad, der gjr saa godt i det Indvendige, saa at man nsker to Portioner og faaer dem ogsaa; hils nu ogsaa Fader og Moder, Sstre og Brdre, Jomfruen og hendes Forlovede, det hele Huus lige til de sidst udsprungne Bgegrene som jeg ikke har seet, men til dem har jeg en Hilsen fra de udsprungne Bgetrer i Skoven ved Basns, disse befinde sig alle vel i deres nye grnne Kjole, kysset af Solskinnet og forniet af Sangfuglene, Kukkeren siger "kuk, kuk! smuk, smuk!" Turtelduerne kurre og synge min Vise om. Gurre. De hilse Marie! Din rigtig kjreste Ven:

Andersen!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost