Dato: 19. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Basns den 19 Mai 1871.

Kjre Fru Melchior!

Hvor blev jeg overrasket og glad igaar ved at modtage Deres righoldige, kjre Brev, det, jeg slet ikke ventede. Hvor har De dog fundet Tid, i al den Travlhed, til saaledes at skrive og glde mig? Ja, De viser tilvisse, "man kan, hvad man vil!". Tak, inderlig Tak for al Deres store, vedvarende Godhed og Deeltagelse! Deres Brev opruller levende for mig Deres Hjem, og hvorledes Dagene der ere hengaaede, og hvad de bragte; jeg vil forsge at gjre det Samme med Basns og Tiden, jeg lever her. Basns skulde egentlig kaldes Busns eller Busse-Ns. De veed, at i ldgamle Dage kaldtes en Srver en Busse, og derfra har man endnu det Navn at skrmme Brn med: "Nu kommer Bussemanden!" En saadan Busse boede her paa Nsset, og Stedet blev kaldet Busns. Gaarden er vel fra hiin Tid bygget om flere Gange. Den, den senest tilhrte, var afdde Fiedler, og i hans Tid kom Digteren Carl Bagger her; han elskede Datteren. Forldrene sendte hende derfor bort til Familien i Hamburg, og da hun med Dampskibet "Lven" forlod Korser, skrev Bagger sit smukke Digt: "Dampskibet Lven". Bagger har ogsaa sjunget om:

"Basns med hie Taarne

Ved stersens Vig!" -

Det Basns blev imidlertid revet ned, da afdde Scavenius kjbte det, og Hetsch byggede det op, som det nu staaer: gammelt gothisk, med takkede Gavle og to mindre og eet hit Taarn. De gamle, dybe Grave tt mod Gaarden ere der endnu, og et Stykke lngere henne mod Havet sees Resten af en anden dyb Voldgrav. Indeni er Gaarden aldeles moderne med pompeiansk malede Vgge og smukt udstyret. Jeg har to store Stuer ud til Haven og seer over de dybe Voldgrave, hvor Svanerne svmme. En Vig af Stranden gaaer op til Haven; jeg kan ine Lolland og seer hver Aften et Fyr derude paa en af Smaaerne; fra det hieste Taarn seer man Langeland. En kort Vandring langs Stranden frer fra Haven til Granplantagen, og denne igjen ind i Bgeskoven. Her har De Stedet! Om Morgenen Klokken otte drikker jeg Kaffe. Klokken tolv samles vi ved Frokostbordet, og vor Middag er Klokken halv sex; Aftenen begynder Klokken halv ni, og saa lser jeg altid en halv Time, fr vi stte os til Aftensbordet. Jeg lser Meget paa min Stue og lber tre-fire Gange om Dagen om i Have og Skove, nsten altid en Timestid og altid ene. Fru Scavenius er en kjrlig, hjertensgod Kone. --- Jeg binder dagligt een eller to Bouquetter; smukkest tage de sig ud, som kun bestaae af blaa Violer og smaa, udsprungne Bgegrene. Vi have Sneefog, Hagl og - Solskin. --- Nu slipper Papiret, men ikke Tanken om det kjre Hjem paa Hibroplads.

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad