Dato: 23. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Andreas Munch
Sprog: dansk.

Basns den 23 Mai 1871

Kjre, fortrffelige Ven!

Iaftes blev jeg glad overrasket ved at modtage Brev fra Dem, skrevet i Kjbenhavn, ja, fra det Huus, hvor jeg har boet i Vinter, hvor jeg har frosset, prvet Fodkulde og anden Kulde, hvor min Muse aldrig har besgt mig; ikke saa megete som et lille Digt vilde der groe, og dog boe Poeterne her; Hauch i Stuen, De paa frste Sal. Jeg har slet ikke vret vel og glad i denne Vinter; drefor har De heller ikke faaet Brev, det, jeg bude have sendt. Tak for den venlige Indbydelse og Tilbud om Huus- og Hjerterum, naar jeg kom til Christiania! Jeg kunde imidlertid ikke tage nogen fast bestemmelse og har vret tilsinds ganske at opgive Besget for iaar, da hverken De eller Bjrnstjerne Bjrnson var hjemme. I Juni feirer Grosserer Melchior deres Slvbryllup; det er en Familie, hvori jeg fler mit bedste Hjem. Allerede om en fjorten Dage slytter jeg ind der paa deres smukke Landsted "Rolighed". Fr i Juli tnker jeg aldeles ikke paa at forlade Danmark, og da - det siger mig nu ogsaa Derres venlige Brev - ere De og Deres Frue ikke i Christiania. Jeg har altsaa Tvivl om, at jeg gjr Reisen. - Nu seer De vel i Theatret Deres Drama: "Moder og Sn". Tak, forde De sendte mig Bogen! De vil have Fornielse af at see, hvor vel det bliver spillet; de smukke Tanker i de skjnne Vers komme fuldeligt til deres Ret. Havde jeg kjendt Stykket, fr jeg saae det oaa Scenen, og havde jeg vovet at sige min Mening, vilde jeg have bedet Dem forkorte Begyndelsen af anden Act; den lader sig fortrfffeligt lse; men paa Scenen omtaler den, hvad vi allerede have seet og oplevet i frste Act. Tilgiv mig, at jeg siger det; hellere burde jeg dvle ved det Smukke i dette Arbeide; hjertelig Tak derfor! Deres lille Pige har vel modtaget de nye Eventyr og Historier. Snart lser hun dem selv; nu gjr hun Bekjendtskabet gjennem Billederne. Nste Juul kommer andet Bind, hvortil Illustrationerne forlngst ere frdige; tredie Bind kommer frst til Julen 1872. Selv om jeg da er fliet bort fra denne lyse, smukke Verden, skal jeg forud have srge for, at min lille Veninde faaer Bgerne, der ville erindre hende om hendes gamle Ven i Danmark og hendes Forldres inderligt hengivne

h. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm