Dato: 27. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør 27 Mai 1871.

Kjære Ven!

Dit Brev modtog jeg iaftes og skriver strax til morgen med den afgaaende Post. Der er aldeles ingen Vanskeligheder i at opfylde dit Ønske, det er mig en stor Fornøielse og jeg takker Dig for din Tillid til mig. Var jeg inde i Byen gik jeg strax hen i Sparekassen og hævede den forlangte Sum, men nu er jeg herude og kommer ikke hjem før lidt ind i Juni. Kan Du vente saa længe? Kan Du ikke, da skriv snarest, jeg vil da, en Dag naar din Fader er i Hellebæk, sende Dig en Anviisning til Carl /Boye, at Du hos ham hæver de Penge til mig, som ellers, skrev jeg om disse paa sædvanlig Maade, først bleve sendte herud og da af mig tilbage under din Adresse. Du forstaaer mig og skriver nu snarest. Jeg har det betydeligt bedre end da jeg var i Byen. Til Norge kommer jeg neppe i Sommer da Bjørnson og Munch ikke ere i Kristiania efter Udgangen af Juni og tidligere kan jeg ikke tænke paa Udreise. Hils hjertelig Nath og hav Lykke i al god Gjerning!

din Ven

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10,138-39)