Dato: 27. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr 27 Mai 1871.

Kjre Ven!

Dit Brev modtog jeg iaftes og skriver strax til morgen med den afgaaende Post. Der er aldeles ingen Vanskeligheder i at opfylde dit nske, det er mig en stor Fornielse og jeg takker Dig for din Tillid til mig. Var jeg inde i Byen gik jeg strax hen i Sparekassen og hvede den forlangte Sum, men nu er jeg herude og kommer ikke hjem fr lidt ind i Juni. Kan Du vente saa lnge? Kan Du ikke, da skriv snarest, jeg vil da, en Dag naar din Fader er i Hellebk, sende Dig en Anviisning til Carl /Boye, at Du hos ham hver de Penge til mig, som ellers, skrev jeg om disse paa sdvanlig Maade, frst bleve sendte herud og da af mig tilbage under din Adresse. Du forstaaer mig og skriver nu snarest. Jeg har det betydeligt bedre end da jeg var i Byen. Til Norge kommer jeg neppe i Sommer da Bjrnson og Munch ikke ere i Kristiania efter Udgangen af Juni og tidligere kan jeg ikke tnke paa Udreise. Hils hjertelig Nath og hav Lykke i al god Gjerning!

din Ven

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10,138-39)