Dato: 29. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Basns anden Pintsedag den 29 Mai 1871.

Kjre Ven!

Denne Gang har jeg endnu slet ikke hrt fra Dem, dog Deres Frue og tre af Brnene have gldet mig med Breve. Jeg ve ed imidlertid at De har meget at bestille og jeg vil derfor ikke plage Dem med at skrive, men kun uleilige Dem med at lse min Skrift. Det har vret deilige varme Solskins Dage, men i Dag er det slaaet om fra 20 Grader, til 9, Vinden blser saa kold, at jeg i denne Formiddag da jeg skulde spille Croquet nede i Haven maatte op og tage Vinterfrakke og tykt Halsklde paa. To Gange i mit Liv har jeg kun prvet Croquet-Spillet, det var for to Aar siden ude paa "Rolighed". Her ude paa Basns ere de store Croquetspillere og ndigt gik jeg med, men havde den Hder at jeg med Gaardens Candidat, en dygtig Mand der lser Jura med Otto Scavenius, vandt Spillet, jeg spillede kun eet for ikke at tabe Laurbrbladene, som vistnok Tilfldet forundte mig. Nu er vel De og Deres komne til Petershi, Brnene tumle sig i Haven og fa ae vi igjen det varme Veir, da snart i den salte S. - Jeg bliver her ude paa Basns en otte Dages Tid og kommer da til "Rolighed", hvor nok nu Alt er i Orden. Forleden fik jeg Brev fra den danske Consul i Veststaterne i Amerika, Hr Rambusch, som jeg ikke personlig kjender, men det er et velkjendt Navn i Korser, han fortller at de amerikanske Aviser mlde min Ankomst der ovre i denne Sommer, og han beder mig endelig at besge Veststaterne hvor jeg vil blive vel modtaget og hvor jeg kan boe hos ham saalnge jeg er der. Jeg reiser imidlertid ikke, ja betvivler endogsaa at der bliver noget af Norgesreisen. Digteren Munch, som for Tiden boer hos Frknerne Rossing i Tordenskjoldsgade, vil have mig derop i Juni, da han ved Maanedens Forlb reiser med Kone og Datter hiere op i Landet. Bjrnson er ogsaa borte. I Juni vil jeg ikke afsted, dertil glder jeg mig formeget til Slvbryllupsfesten paa "Rolighed". Gud veed om Anna og Harriet til den Tid komme hjem. Vil De hilse Frknerne Price og ligesaa Waldemar Price, om De seer ham fr Afreisen til Wien, der vil han vist trffe sammen med Hr Eckardt som for ieblikket er i Ems. - Hils nu Deres kjre, fortrffelige Frue, den lille Marie og alle de andre Brn, smaae og store. - Alle Frugttrer ere nu udsprungne, deilige Jordbr have vi allerede et Par Gange spiist, de ere naturligviis alle fra Drivhusene, i Haven selv og i Skoven staae de kun i Blomst. I Dag spise vi paa Borreby, den gamle Herregaard hvor Valdemar Daa sgte at lave Guld, men blev derved en fattig Mand. Sundhed og godt Humeur nsker Dem Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 310-13)