Dato: 2. juni 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 2den Juni 1871

Hr M. Henriques!

Kjre fortrffelige Ven!

Tak fordi De, i al Deres Travlhed, dog tog Dem Tid til at glde mig med Brev. Igaar fik jeg ogsaa en Skrivelse fra Deres Datter Anna, hende skriver jeg nu til igjen og lgger det Side om Side ved dette endnu kortere Epistel. Om ikke lnge glder jeg mig til en Formiddag at trde ind i Deres Kontor, trykke Deres Haand og sige et hjerteligt god Dag. Jeg bliver herude paa Basns, vil Gud, til frstkommende Tirsdagaften, da ventes jeg paa "Rolighed". Det overraskede mig at hre at Emanuel Hansen reiste som Telegraphist til China, i hans Brev, nyligt, til mig, var der kun Tale om at gaae til London. Hvem er Basisten Hartmann? Er det, som jeg lser i Aviserne, en Sandhed at Hammerich har faaet et saa glimrende Tilbud som Opera-Componist? Ja, jeg gjr en Deel Sprgsmaal, som jeg dog ikke faaer besvaret fr vi mdes. Deres Impromtu til Frken Bido finder jeg srdeles heldigt! det maa paa Stedet have gjort sin Virkning. - Hils nu alle i det landlige Hjem! Marie kan bringe fra mig en Hilsen til Nattergalen i Suhrs Have, Hilsenen er egentligt ikke min egen men paalagt mig af en anden ung Nattergal her paa Basns, den lille Frken sidder i et Birketr ikke langt fra mit Vindue og synger med sin lille Strube, deiligere end alle Andre, men sender dog Hilsen til Nattergalen i Suhrs Have. - Lev nu hjertelig vel.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 314-15)