Dato: 2. juni 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Henriques

Basns ved Skjelskjr 2den Juni 1871

Kjre Frken Anna!

Det var smukt og venligt at De skrev til mig, jeg tnkte nok, da jeg fik Brev fra Fernanada, "hendes Sster Anna kommer vistnok ogsaa med en lille Skrivelse, men nu sidder hun i Travlhed, maaskee til Slvbrylluppet". Igaar kom da Deres Brev og jeg skriver strax igjen, at De imorgen kan hre fra mig og modtage min Tak. Ogsaa Deres Fader [Brev]har skrevet mig til og af ham hrer jeg, at Emanuel Hansen reiser til China eller Japan, det overrasker mig, thi for ikke lnge siden fik jeg Brev fra den unge Mand hvori han fortalte mig at han vilde aflgge et lille Besg i London, og /hele Brevet tydede hen paa at det var kun dette Land han vilde besge. Er han ikke endnu afreist, da beed Professor Hedt bringe ham min Hilsen og de bedste nsker for den forestaaende store Reise. Jeg troer at han i Anledning af denne dog skulde benytte mit Brev til General Blow [Brev] som maaske [overstr: da] kunde vre ham til nogen strre Tjeneste. Glem ikke, snarest, at sige dette. - Igaar fik jeg et rart Brev fra Sophie Melchior [Brev]; for ikke lnge siden hrte jeg fra Fru D. Melchior [Brev] og, om Gud vil, reiser jeg paa Onsdagaften fra Basns over Korsr til Kjbenhavn og da lige ud til "Rolighed". - Paa samme Tid indtrffer nok ogsaa Hr Hgg; jeg hrer at han i otte Dage har vret ude paa "Teglgaarden", / og i al den Tid ikke skrevet ind, jeg tnker imidlertid at han har skrevet en Deel paa det linierede Papir og at vi faae i Toner hvad der ikke er blevet givet i Ord. Hans seneste Composition gaaer altsaa til Jenny Lind! - Nu have vi igjen det kolde Veir! dagligt maa jeg lade lgge i Kakkelovenen og ude gaer jeg med Vinterfrakke. Det er saaledes heldigt at Anna Melchior ikke kommer hjem i denne Maaned, den kan blive kold nok. Hun er nok ikke meget raskere end fr! jeg har nu aldrig troet paa at det var hende gavnligt at leve paa de vestindiske er. Gid dog at hun var blevet paa Madera eller i Cintra. Frknerne Price seer De vel endnu engang om / Ugen eller er maaskee een af Sstrene allerede i lngere Besg paa "Petershi"? Waldemar er vel afreist til Wien, det vil oplive og forfriske ham. Min Stue dufter i Dag af Lillieconvaller; to store Skaaler fulde prange paa mit Bord, gid at jeg kunde dele med Dem. Vil De nu imidlertid uddele mine Hilsner, til Moder og Sdskende, Faderen selv skriver jeg til [Brev], dette Brev lgger jeg indeni hans. Hils Jomfruen og hendes Forlovede! hils alle Pigerne og tnk med sdvanlige, venlige Sind paa Deres meget hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 356, billed 6986-89)