Dato: 3. juni 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Basns 3 Juni 1871.

Kjre Fru Melchior! Tak for hver venlig Meddelelse og Underretningen om, at jeg allerede nu kan finde et Hjem hos Dem. Paa Tirsdag Aften kommer jeg og er da Klokken 9 paa Banegaarden i Kjbenhavn og en halv Time efter hos de kjre Venner paa "Rolighed"! Srdeles glder jeg mig dertil! At Anna og Harriet ikke komme hjem til Slvbrylluppet gjr mig meget ondt, dog maa man sge Trst i, at just Veiret nu er slaaet om, at det er blevet saa koldt og vil maaskee endnu vre det ved Festtiden. -- Jeg fik igaar en Skrivelse fra en Amerikaner i Boston; han havde i mit Livs Eventyr lst, at jeg havde i Dresden seet en Tegning, forestillende "Flugten til gypten" og vret henrykt over den. Samme Tegning havde man i Amerika faaet udfrt som Maleri, og nu havde han ladet Maleriet photographere og sendte mig et Aftryk deraf. Det er en Opmrksomhed, som glder mig. Foruden de Indbydelser jeg i den senere Tid har faaet fra Amerika, har jeg ogsaa faaet een fra vor danske Konsul i Minneapolis. Jeg tnker, at jeg paa min Begravelsesdag bliver af een eller anden riig Amerikaner indsat som Arving med Betingelse, at jeg skal gjre Reisen over til den anden Verden, det jeg ikke ret har Mod paa, men saa er jo, paa Begravelsesdagen, Reisen til "den ny Verden" allerede gjort, saaledes er jeg deri ogsaa en "Lykke-Peer".-- Ikke frre end nogle og tredive Breve har jeg herude skrevet og er dog ikke kommet ud af min Brevgjld. Et nyt Eventyr "Tante Tandpine" er nsten sluttet, jeg haaber at faa det heelt frdigt, fr jeg tager til Byen. Dog ved frdigt forstaaes at faa det heelt paa Papiret i frste Nedskrivning, siden skal det klippes til, gjres fyldigt, omskrives og atter omskrives, saaledes som De veed det var Tilfldet med "Lykke-Peer", som sprang frem paa Holsteinborg men fik sin Opdragelse paa "Rolighed". Jeg fler mig nu ganske anderledes vel end da jeg var i Kjbenhavn, paa lidt Gigt nr i Nakken, den forlod mig i det varme Veir, nu er den blst tilbage igen. Jeg gaar med min tykke Vinterfrakke i Haven, men Alt blomstrer og trives der. Hvorhen jeg ud paa Sommeren flyver afsted, veed jeg ikke. Dersom Madam "Lotteri", som nu i alle Aaringer har vret en Lgnepose, denne Gang forrer mig en passende Sum, kunde jeg dog nok lgge Reiseplan; men jeg troer ikke paa Madammen; og nu nok om hende --"Lotteri-Narreri!" Om faa Dage, om Gud vil, sees vi! Tak for al Deres Godhed, der aldrig glemmes af Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad