Dato: 4. juni 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskr

den 4 Juni 1871. Kjre Ven!

Dersom De allerede har ladet begynde paa Trykningen af Eventyr og Historier, anden Deel, da kan jeg underrette Dem om at jeg, om Gud vil, kommer til Byen paa Tirsdag-Aften og boer ude hos Grosserer Melchiors paa Rolighed. Jeg vil, naturligvis, gjerne gjennemsee de trykte Ark. -

Omtrent fire Uger har jeg nu vret paa Landet; strax da jeg kom var Veiret smukt og varmt; jeg saae Bgen springe ud og gldede mig ved den deilige Skovbund, den var som et broget Tppe af Anemoner, Kodriver og Violer; senere er det blevet et koldt blsende Veir, men Frugttrerne staae i Blomster, Kukkerne og Nattergalene lade sig hre, man fornemmer dog at det er mod Sommeren. Fra Amerika har jeg i den senere Tid faaet srdeles mange Breve, deels med Indbydelse fra Forskjellige om at vre deres Gjest; i det Aviserne melde min Ankomst der i denne Sommer, deels Breve om at erholde min Haandskrift, dog ogsaa Breve som ene og alene udtale tak for mine Skrifter, srligt for mit Livs Eventyr; denne Bog synes at tiltale meget og af de Anmeldelser man har sendt mig kan jeg slutte til en usdvanlig varm og god Modtagelse. Jeg reiser imidlertid ikke til Amerika, jeg kommer der nppe nogensinde og nsten er jeg bange for at der ogsaa iaar ikke bliver noget af min Norgesreise, Munch og Bjrnsen finder jeg ikke i Kristiania naar jeg kommer efter Udgangen af Juni, og tidligere kan jeg ikke komme; Himlen maa nu styre min Flugt udad, eller bestemme min Sommer-Hvile her i Hjemmet. Hils Deres Frue, ligesom ogsaa Deres Hr Broder, Sster og svoger fra Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Til Hr Boghandler

Th: Reitzel.

Tekst fra: Solveig Brunholm