Dato: 4. juni 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 4 Juni 1871

Kjre Hr Robert Watt!

Nu har jeg omtrent hele fire Uger vret paa Landet og i den Tid sendt Dem Hilsen men endnu intet Brev, et saadant maa De efter gammelt Hjertelag have, uagtet jeg tnker paa at vre i Byen hen i Ugen som kommer. Jeg glder mig til at see Dem og hre Deres Reiseplan til Amerika. Det vil vre mig en Glde om jeg ved et Par Breve kan vre Dem til noget Gavn. Efter amerikanske Aviser, veed De, at man venter mig derovre i denne Sommer, men jeg kommer ikke, kommer vist aldrig uagtet de mange venlige Indbydelse[r]. Saadanne modtager jeg i den senere Tid, srdeles ofte, mine samlede Skrifter synes meget lste og vel optagne, dog allermeest "mit Livs Eventyr" som nu er udkommet, de mig tilsendte Anmldelser ere srdeles rosende. Endnu igaar fik jeg en Skrivelse fra Boston med Taksigelse navnlig for denne Bog; De veed at den senere vil udkomme paa dansk i en fyldigere og mere gjennemarbeidet Skikkelse. Jeg skal laane Dem den amerikanske, De vil i den ogsaa finde nogle venlige Ord om Dem. Jeg tnker tidt paa vor Fart til Udstillingen i Paris; jeg glemmer heller ikke hvor hjerteligt og smukt De altid er kommet mig imde. Engang saae vi hinanden oftere end nu i den senere Tid, men min Deeltagelse for Dem er ikke blevet mindre. Gud vre med Dem i alt Godt. Hils Deres Sstre og bevar i venlig Tanke Deres meget hengivne

H.C.Andersen

Til Hr Robert Watt.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen