Dato: 8. juni 1871
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

684. Fra Henriette Collin.

Ellekilde 8de Juni [1871]

Dersom virkelig Travlhed nogensinde med Sandhed er benyttet som Undskyldning for Taushed, saa er jeg i dette ieblik den som tr bruge den ligeoverfor Dem kjere Andersen, thi jeg har vret meer end optaget af at faa vor lille Hytte saa net og hyggelig som mulig og dersom De nu'ndash;en stille varm Solskins Dag besger os, skal De nok fle Dem bedre tilpas end i vort gamle Huus'ndash;isr hvis De vil forpligte Dem til fuldstndig at forjage Billedet af det prgtige Rolighed af Deres Erindring medens De er paa Ellekilde.–

Vi have siden vi flyttede ud havt alslags Veier ligefra 32 Graders Varme i Solen til 5 Grader i Skyggen, vi have havt fuldkommen Stilhed, saaledes som jeg nsker den naar De kommer og vi have havt en Nordvest Storm da var prgtig at see og som bragte vor ulykkelige Nabofamilie, de brave Videmanns den srgelige Glde at bringe Liget af deres 3die Sn – deres Perle – iland ved Kronborg'ndash;den yngere Broder kom ligeledes iland med al Storm 14 Dage tidligere, den Frste dde iland,–saaledes at de arme Forldre efter 3 forskillige Begravelses Dage nu have den Trst at kunne besge deres Brns Grav paa Hornbk Kirkegaard'ndash;Vi vare Alle med deroppe og jeg kan ikke sige Dem hvor gribende det var at see de 3 friske Gravhie som dkkede saamegen Ungdom, Kraft og Forhaabning'ndash;Naar en Fisker som begynder med 2 tomme Hnder opdrager og opfder 5 Snner, saa lider han ofte megen Nd og Savn, men naar saa Snnerne ere voxne blive de hans Rigdom og hans Arbeidskraft, nu ligge de 3 i Jorden og de to yngste ere Brn'ndash;De maa ikke blive kjed af at hre saameget om vor Sorg herude kjere Andersen'ndash;Fiskerne ere vor daglige Omgang og saa kommer man til paa en vis Maade at dele deres Liv'ndash;vi saae den stakkels Faders Rdsel naar han skulde ud og kaste sine kroge i den Strand der endnu gjemte hans Drenge, men vi saae ogsaa hans taknemlighed da han fik dem samlet i Een Grav i Jorden.–

Jette Pedersen og Sophie have vret hos os siden vi flyttede ud og forlod os i Tirsdags'ndash;Igaar kom Gotlieb Collin og bliver en Maanedstid hos [os] jeg haaber han skal fle sig vel herude, og han er den letteste Gjst af Verden da han er tilfreds med Alt.–

Hele Familien hilser Dem kjere Andersen, jeg vilde nske at De i dette ieblik kunde see de 3 Brdre Collin og Jonas Alle ifrd med at forkjnne Eiendommen ved deres Hnders Gjerning'ndash;Jonas sidder dybt nede i en Vandbeholder som han renser, medens Theodor hvler som den bedste Snedker, Edvard viser sig med en Spade under Armen og mder Gotlieb som kommer med en Trillebr med Leer.–Lev vel

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost