Dato: 19. juni 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

685. Til Henriette Collin.

Rolighed den 19 Juni 1871.

Kjre Fru Collin !

Festen gik fortrffeligt og Alt var storartet. Teltet srdeles smukt ud styret, henved 200 Personer til Bords, Sange afPloug, P Hansen og Carl Andersen, jeg sender Dem disse med min Cantate. Efter Bordet blev denne afsjunget i en Rkke dramatiske Scener der dannede Ordet Lykke, hvilket er Grunden for at Ordet Cantate er omkalfatret til Kantate. Veiret godt, Fyrvrkeriet glimrende. Jeg blev oppe til efter Klokken eet ud paa Natten. I de to Dage forud bandt jeg 91 Bouquetter, det gjr jeg aldrig meer, endnu er jeg trt. Dagen fr Festen var jeg i Sparekassen for at faae mine Ordner, men Hr Etatsraad Collin har Nglen med, sagde man og jeg blev meget ilde derved men fik andet Sted i Byen to Ordener at laane som jeg da gik med. Hils Deres Mand og Brn, gld mig snart med et lille Brev og bevar i venlig Erindring

Deres hengivne

endnu meget trtte H. C. Andersen.

E.S.

Med Jomf Levyson er der Vrvl, hun kan ingen Leilighed finde, synes nu at 30 Rdlr ikke er nok, andet kan jeg ikke faae ud af al den Snak frem og tilbage, Frken Hallager har mldt sig med den gamle Leilighed paa Torvet, den gamle Priis og alt det Gamle !–jeg er gal i Hovedet.

i hast !

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost