Dato: 2. juli 1871
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

688. Fra Henriette Collin.

Ellekilde 2 den Juli [ 1871 ]

Det havde vret kjnt af Dem kjere Andersen hvis De havde fulgt vore hollandske Venners Opfordring og fulgt med dem herud; Vi havde en ret smuk Dag og de syntes at vre tilfredse med Opholdet,–det er som naar kongelige Personer morer dem ved at see hvordan Smaafolk lever og frdes.––Jonas siger at De neppe besger os fr den norske Reise som da nu endelig skal blive til Virkelighed, men saa glder jeg mig til at see Dem fuld af norske Glder saasnart De kommer hjem'ndash;Naar De kun vil vlge en rigtig Sommerdag til Deres Besg, saa skal De nok blive tilfreds paa Ellekilde, isr hvis De kunde formaa Nogle af Melchiors til at gjre Flgeskab, det ville vre os en stor Glde at see dem.–

Mandag 4de

Mit Brev blev liggende kjere Andersen og imidlertid har jeg modtaget Deres'ndash;nsten med sort Rand udstyrede Brev'ndash;Det var da en gyselig Stemning, kjere Ven har vret i, men da jeg for vist haaber og antager at den har vret ieblikkelig737, saa forudstter jeg at disse Linier trffer den evig unge glade Sanger tilfreds og opfyldt af lyse Reisetanker.–

Hvad Deres logis Skuffelser angaar, saa mener jeg at det jo ikke er vrd at srge over Tabet af Noget som man kun har havt Udsigt til at komme i Besiddelse af og hos Frken Hallager'ndash;thi hende bliver det dog vel tilsidst, veed De jo dog at De kan blive ret tilfreds, isr hvis hun kan vende sig af med at skifte Piger'ndash;Hun er jo dog et rigtig veltnkende og godmodigt Menneske, og man skal ikke opgive Haabet om at hun engang kan lre at lave en rigtig god Kop Kaffe.–

Sophie Nees er hos os i denne Tid og da hun er halvblind kan jeg ikke give hende en Bog at lse i som Vederlag for mig selv (det maatte da ogsaa vre en meget daarlig Bog) medens jeg besrger min corrrospondence – og jeg maa derfor slutte mit Brev, uagtet jeg gjrne fortsatte det, Med mange Hilsner er jeg Deres hengivne

Jette Collin.

De fortller mig vel snart at Deres humeur atter er Godt'ndash;Gid jeg da ogsaa maa erfare at Frken Melchior fler sig vel i sit Fdrelands Luft, Jeg har gldet mig over den stille Varme for hende.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost