H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Henriette Oline Collin, f. Thyberg til H.C. Andersen 2. juli 1871

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 2. juli 1871
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

688. Fra Henriette Collin.

Ellekilde 2 den Juli [ 1871 ]

Det havde været kjønt af Dem kjere Andersen hvis De havde fulgt vore hollandske Venners Opfordring og fulgt med dem herud; Vi havde en ret smuk Dag og de syntes at være tilfredse med Opholdet,–det er som naar kongelige Personer morer dem ved at see hvordan Smaafolk lever og færdes.––Jonas siger at De neppe besøger os før den norske Reise som da nu endelig skal blive til Virkelighed, men saa glæder jeg mig til at see Dem fuld af norske Glæder saasnart De kommer hjem'ndash;Naar De kun vil vælge en rigtig Sommerdag til Deres Besøg, saa skal De nok blive tilfreds paa Ellekilde, især hvis De kunde formaa Nogle af Melchiors til at gjøre Følgeskab, det ville være os en stor Glæde at see dem.–

Mandag 4de

Mit Brev blev liggende kjere Andersen og imidlertid har jeg modtaget Deres'ndash;næsten med sort Rand udstyrede Brev'ndash;Det var da en gyselig Stemning, kjere Ven har været i, men da jeg for vist haaber og antager at den har været øieblikkelig737, saa forudsætter jeg at disse Linier træffer den evig unge glade Sanger tilfreds og opfyldt af lyse Reisetanker.–

Hvad Deres logis Skuffelser angaar, saa mener jeg at det jo ikke er værd at sørge over Tabet af Noget som man kun har havt Udsigt til at komme i Besiddelse af og hos Frøken Hallager'ndash;thi hende bliver det dog vel til­sidst, veed De jo dog at De kan blive ret tilfreds, især hvis hun kan vende sig af med at skifte Piger'ndash;Hun er jo dog et rigtig veltænkende og god­modigt Menneske, og man skal ikke opgive Haabet om at hun engang kan lære at lave en rigtig god Kop Kaffe.–

Sophie Nees er hos os i denne Tid og da hun er halvblind kan jeg ikke give hende en Bog at læse i som Vederlag for mig selv (det maatte da ogsaa være en meget daarlig Bog) medens jeg besørger min corrrospondence – og jeg maa derfor slutte mit Brev, uagtet jeg gjærne fortsatte det, Med mange Hilsner er jeg Deres hengivne

Jette Collin.

De fortæller mig vel snart at Deres humeur atter er Godt'ndash;Gid jeg da ogsaa maa erfare at Frøken Melchior føler sig vel i sit Fædrelands Luft, Jeg har glædet mig over den stille Varme for hende.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost