Dato: 14. juli 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

689. Til Henriette Collin.

Rolighed 14 Juli 1871.

Kjre Fru Collin !

Frken Louise og Jonas har jeg seet og talt med, ja de have endog vret p Rolighed. I Sparekassen talte jeg med Deres Mand og Ordenerne fandtes der; derimod har jeg ikke seet og talt endnu med den kjre Fru Collin og jeg lnges derefter; imidlertid maa jeg nu frst lidt lngere paa Reise, ind i Sverrig og Norge, uagtet jeg slet ikke venter mig ret Udbytte af denne Reise og ikke har stor Lyst til at gjre den alene, jeg talte til Einar om at vre min Gjest derop og da senere srge for sig selv, men han kan ikke faae Orlov, da tre af hans Kammerater allerede have den. Helst gik jeg syd paa, men der er jo Sygdom og Feber. Man har fra flere Sider talt til mig om at lade mig revaccinere, inde hos Linds ere de blevne det; Viggo har ogsaa ladet sig Kopper indpode. Om dette vilde jeg have talt med Theodor, men han kommer jo ikke til Byen; Viggo foreslog mig at Se til Dr Meyer, der vist vilde komme mig glad og venlig imde, men da nu Theodor er min Lge og han har i sin Fravrelse en hiere Haand i Wilken Hornemann, vilde jeg sge ham; et Par Gange var jeg uheldig, han var ikke hjemme. Igaar kjrte jeg da tidligt ind og fik ham i Tale, han vilde hverken raade til eller fra Vaccinationen, og da jeg saa bestemte mig for den, fik jeg at vide at han ikke havde Vaccine uden mellem Glas og den var ikke at stole paa. Men hver Tirsdag kan Du gaae op i Phnix, ( det vil sige i Dandsebod-Localet), der komme mange nette Folk og der er Etatsraad Hansen, som Du jo kjender, han gjr det med Fornielse Den Henviisning smagte mig ikke, da jeg veed at det er det Sted hvor Enhver, som ikke have738 Lge, hen vises, jeg syntes, med Ret eller ikke, at det dog ikke var Stedet for mig, saaledes at ty til det Offentlige, og saa kjrte jeg hen til Dr. Meyer, traf ham hjemme og han var Opmrksomheden og Venligheden selv, bad mig komme til sig om Eftermiddagen, da kom et sundt Barn af sunde Forldre, jeg skulde blive strax vaccineret, jeg kom; det var ikke til at mrke, at jeg fik 5 Stik nede paa Armen; jeg venter nu paa at Kopperne slaae an. Gid at det maatte skee, saa er det overstaaet. Forleden var Maleren Lund og hans Frue, Dagen efter Hjemkomsten fra Italien, herude paa Rolighed, de saae begge noget trtte og angrebne ud. Redacteur Billes fltte frstkommende Mandag eller Tirdag til Hellebek. Pouline Drevsen med 5 Brn ere indtrufne i Onsdags Middag og boer hos Bytners. Fra Munch, Bjrnson og Heyerdahl har jeg Brev om at komme til Norge, men af Brevene faaer jeg ud at der nok Ingen ere hjemme i Christiania. Gld mig ret snart med Brev, Hils Deres Mand, Brn og Theodor.–Veiret er jo srdeles smukt, De har det godt, og Dagene flyve hen ! fortl her om, De fortller saa fortrffeligt.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

[I Margen efter det Offentlige i L. 4:] Hos Melchiors og Drevsens synes man at vre af min Mening.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost