Dato: 16. juli 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 16 Juli 1871.

Kjre, fortrffelige Fru Henriques!

Det er underligt at jeg endnu ikke har vret ude paa "Petershi", kan De forklare det, jeg kan det ikke rigtig. Det ligger vist i en halv sygelig Magelighed som i det varme Veir gjr mig til Sydboe, og at jeg har det saa godt hvor jeg er. Imidlertid er, og har vret, min Tanke ideligt hos de kjre trofaste Venner paa Petershi, som nok brer lidt over med mig. Idag kommer jeg vel ikke selv, det jeg havde tnkt paa, men min Skygge kommer, klippet i smaa Skrifttegn kommer den og sladdrer fra Papiret. I Dag er Familien Melchiors ude hos Fru Johanne, jeg var indbudt med, men havde tnkt at tilbringe Middagen hos Dem og Deres, det er imidlertid opgivet, i det jeg i Torsdags lod mig vaccinere, inat har jeg vret febril og har isvne revet mig i Vaccinen, saa min Phantasie er kommet i. Bevgelse derved og det er den rimelige Grund hvorfor jeg ikke i Dag sidder paa Petershi. Bliver jeg vel ved Ugens Udgang, da reiser jeg til SverrigNorge, hvorfra De vil faae et langt Brev fra mig, maaskee lgger jeg Veien over Gotheborg, uagtet jeg Ingen kjender, men Byen er livlig og Omegnen smuk. Omfavn Deres Brn, srlig lille Marie og siig Deres Mand venlige, smukke Ord fra mig; Jomfruen, ligesom. Amalie og alle Pigerne sendes Hilsener. Hr Hiigg er nu i Sverrig, her kom i Fredags Telegram fra ham, Brev er endnu ikke indtruffet, men han er i Behold i sit Fdreland. - Nu er jeg igjen lige nr med Frken Hallager, hun kan ikke faae den gamle Leilighed, a Porta har anden Brug for den, og Frkenen gaaer nu om med "Avisen" for efter den at finde Tagly for mig paa "gammel Holm". - Megen Glde for dem Alle paa Petershi; Tilfredshed' paa Landet og "i Vandet"! - Seer De Frknerne Price da bring mig i venlig Erindring. Meget begjrlig er jeg efter at hre hvor lidt eller meget Hr Valdemar Price har flt sig tilfreds i Wien. Hr Eckard er vendt hjem derfra, men jeg &har ikke seet ham endnu. Emil Poulsen holder Bryllup i nste Maaned. De seer jeg har ikke meget Nyt i Nyhedsposen. Lev hjertelig vel! Deres taknemlig hengivne

H. C. ndersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 321-24)